Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru Dathliad 10fed Pen-blwydd

Dydd Mercher, 6 Rhagfyr 2023
Calendar 12:30-14:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Invitation to event

Cyfle i ystyried y cyfraniad y mae'r Ganolfan wedi'i wneud dros y degawd diwethaf drwy ddarparu tystiolaeth ac arbenigedd annibynnol o ansawdd uchel sy'n helpu i wella'r broses o lunio a chyflawni polisïau.

Cyfle hefyd i glywed sut mae'n cefnogi llywodraeth leol a chenedlaethol i fynd i'r afael â rhai o'r heriau polisi mawr sy'n wynebu Cymru ar hyn o bryd - diogelu'r amgylchedd a chyflawni sero net, lleihau anghydraddoldebau a hyrwyddo llesiant cymunedol. 

The Senedd
Pierhead Street
Cardiff
Cardiff
CF99 1SN

Rhannwch y digwyddiad hwn