Ewch i’r prif gynnwys

Sesiwn Hysbysu Dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Cynhyrchiant yng Nghymru: Ar Drywydd gwyrth?

Dydd Gwener, 1 Rhagfyr 2023
Calendar 08:30-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Productivity
Bydd Sesiwn Hysbysu dros Frecwast olaf 2023 yn cael ei gynnal ar Ddydd Gwener Rhagfyr 1af, pan fydd yr Athro Andrew Henley, arweinydd Cymru ar gyfer y Sefydliad Cynhyrchiant a Fforwm Cynhyrchiant Cymru yn ymuno gyda ni i ofyn y cwestiwn, “Cynhyrchiant yng Nghymru - ar drywydd gwyrth?

Mae twf cynhyrchiant busnes yn hanfodol i greu ffyniant sy’n galluogi gweithwyr i fwynhau gwelliannau yn eu safon byw ac i gyflawni amcanion llesiant ehangach y gymdeithas. Mae cynhyrchiant yn cael ei ysgogi, ymhlith pethau eraill, gan arloesi, sgiliau, arferion rheoli da, seilwaith cyhoeddus a phenderfyniadau buddsoddi preifat. Fodd bynnag, mae gan y DU un o’r lefelau uchaf o wasgariad cynhyrchiant yn yr OECD ar draws y gwledydd a’r rhanbarthau datganoledig, gyda Chymru wedi’i lleoli ar y gwaelod neu’n agos iawn ato.

Bydd y Sesiwn Hysbysu dros Frecwast hwn, sy’n rhan o Wythnos Gynhyrchiant Genedlaethol y Sefydliad Cynhyrchiant, yn archwilio her enfawr cynhyrchiant Cymru ac yn asesu’r potensial ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol.

Gweld Sesiwn Hysbysu Dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Cynhyrchiant yng Nghymru: Ar Drywydd gwyrth? ar Google Maps
Executive Education Suite
Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre
Colum Road
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education