Ewch i’r prif gynnwys

Edrych ar Hanes Llafur: treftadaeth a chydweithredu cynhwysol

Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 2023
Calendar 17:00-19:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Dewch i edrych ar gasgliadau’r Amgueddfa i ddysgu am hanes llafur yng Nghymru a’r byd, dan arweiniad Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. 

Bydd academyddion o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caeredin a churaduron o Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn amlinellu’r gwahanol ffyrdd o ddeall a chynrychioli hanes llafur o’u gwaith yng Nghastell Penrhyn ger Bangor. Bydd cyfle hefyd i drafod y ffordd orau i ddehongli a chyflwyno naratifau llafur a chamfanteisio yn lleoliadau treftadaeth Cymru gyfoes. 

Main Hall
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NP

Rhannwch y digwyddiad hwn