Ewch i’r prif gynnwys

Mapio'r Metelau - Treftadaeth Gymunedol a Chanfod Metel 

Dydd Sadwrn, 18 Tachwedd 2023
Calendar 10:00-16:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Dewch i helpu i gynnal a chofnodi dadansoddiad o'r trysorau archaeolegol sydd i'w canfod ar eich stepen drws.   

Ochr yn ochr â grwpiau cymunedol a datgelyddwyr metel lleol, mae'r digwyddiad hwn yn gwahodd aelodau o'r cyhoedd i helpu i gynnal a dogfennu dadansoddiad archaeolegol – o waith plotio darganfyddiadau i ddehongli gwybodaeth a chryfhau ein dealltwriaeth o fywyd yn y Gymru gynnar o'r trysorau archaeolegol lleol ar ein stepen drws.   

Mae'r Cynllun Henebion Cludadwy yn cynhyrchu llwyth o wybodaeth am safleoedd canfod archaeolegol yng Nghymru ond nid oes ganddo'r gallu i gynnal gwaith dadansoddi ac ymchwil trylwyr. Dewch i helpu i wella gwybodaeth a dealltwriaeth o dirluniau archaeolegol pwysig cymunedau lleol.  

St Fagan's
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru 
Caerdydd
CF5 6XB

Rhannwch y digwyddiad hwn