Ewch i’r prif gynnwys

Aspirin a chanser: y dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg

Dydd Iau, 13 October 2022
Calendar 18:45-19:45

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

SiH logo

Yr Athro Peter Elwood, Athro Anrhydeddus, Prifysgol Caerdydd

Mae cytgord rhyfeddol rhwng effeithiau aspirin ar fecanweithiau biolegol metaboledd a thwf canser, yno gystal â thystiolaeth glinigol o ostyngiad yn nifer y marwolaethau oherwydd canser a lledaeniad nifer y rachosion o ganser metastatig.

Er bod aspirin yn cynyddu nifer yr achosion o waedu, mae difrifoldeb gwaedu y gellir ei briodoli i aspirin yn isel, ac ymddengys bod y cydbwysedd rhwng y risg a’r manteision o gymryd aspirin yn ffafriol o blaid aspirin.

Gweld Aspirin a chanser: y dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg ar Google Maps
Sir Stanley Thomas OBE Lecture Theatre
Centre for Student Life
Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3BB

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Science in Health Public Lecture Series