Ewch i’r prif gynnwys

Sôn am Straeon Caerdydd: The Waste Land

Dydd Llun, 15 Awst 2022
Calendar 19:00-20:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Waste Land manuscript page and T.S. Eliot

Mae’n bleser gan Sôn am Straeon Caerdydd i’ch gwahodd i’n digwyddiad, ddydd Llun 15 Awst 2022, ble byddwn yn nodi 100 mlynedd o The Waste Land gan T.S. Eliot. Yn dathlu canmlwyddiant y gerdd gyda ni mae Dr Ruth Alison Clemens o Brifysgol Utrecht, Dr Nicoletta Asciuto o Brifysgol Efrog, a Suzannah V. Evans o Brifysgol Durham.

‘…I will show you fear in a handful of dust’

Mae afon ddiddiwedd yn llifo drwy Ddinas Afreal o ddarnau a lleisiau ysbrydion—Madam Sosostris yn darllen y cardiau, dynion marw yn colli eu hesgyrn mewn ale â llygod mawr; clywed cip o’r gerddoriaeth o’r neuadd gerdd a’r sgyrsiau a’r clecs o’r dafarn gyda phenillion o Dante a'r Upanishads; un briodas yn chwalu, y Ferch Hyacinth yn breuddwydio am ei phlentyndod, y Tiresias dall yn gwneud ei broffwydoliaeth a'r ffeil farw ar draws Pont Llundain, tra bod y brenin pysgotwr a foddodd yn aros... dim byd. Croeso i Lundain treisgar, datgymalog, cras a gofidus The Waste Land gan T.S. Eliot. 

Cyhoeddwyd gyntaf yn 1922, mae The Waste Land yn cael ei adnabod fel un o destunau allweddol moderniaeth lenyddol. Wedi'i chwblhau yn dilyn diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac epidemig Ffliw Sbaen, mae'r gerdd yn defnyddio techneg o collage a dynnwyd o'r celfyddydau gweledol ac mae’n rhagweld datblygiadau diweddarach megis montage sinematig a'r defnydd o samplu mewn cerddoriaeth. Yn llawn o gyfeiriadau at ysgrifau hynafol a modern eraill, cynhyrchwyd y gerdd allan o brofiad o gynnwrf seicig dwfn, fel petai holl hanes celf a diwylliant y gorllewin wedi chwalu dan straen trawma ar y cyd. Fe wnaeth effaith y gerdd osod Eliot fel un o lenorion mwyaf blaenllaw'r oes. 

Ganwyd yn St. Louis, Missouri ym 1888, a symudodd Thomas Stearns Eliot i Loegr pan oedd yn 25 oed ac ymsefydlodd yno am weddill ei oes. Yn ogystal â'i weithgareddau fel bardd, roedd yn feirniad a thraethodydd pryfoclyd a chafodd ddylanwad mawr fel golygydd. O 1925 bu'n gweithio yn Faber and Faber, lle bu'n unigolyn allweddol i gyhoeddi gweithiau awduron fel W.H. Auden, Stephen Spender a Ted Hughes. Ysgrifennodd Eliot sawl drama, gan gynnwys Murder in the Cathedral a The Family Reunion a chyflenwodd ei gasgliad o farddoniaeth Old Possum's Book of Practical Cats y libreto ar gyfer sioe gerdd Andrew Lloyd Webber, Cats. Ym 1948 dyfarnwyd iddo'r Wobr Nobel am Lenyddiaeth.

Bydd pob un o'n siaradwyr yn rhoi cyflwyniad 10-15 munud o hyd, a bydd cyfle ar ôl hynny i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau a thrafod. I fanteisio i’r eithaf ar y sesiwn, efallai yr hoffech ddarllen The Waste Land and Other Poems gan T.S. Eliot. Mae testunau pellach a argymhellir yn cynnwys cerddi Eliot; Sweeney Agonistes, The Hollow Men a Four Quartets, a'i draethawd Tradition and the Individual Talent.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb ymuno dros Zoom. Cadwch eich lle nawr drwy Eventbrite

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Cardiff BookTalk