Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiad arwyddo llyfrau a dathlu Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dydd Iau, 26 Mai 2022
Calendar 16:30-18:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

WSA book signing and celebration event

Mae'r Grŵp Ymchwil ac Ysgoloriaeth Trefoliaeth, dan arweiniad yr Athro Aseem Inam, yn trefnu cyflwyniad, trafodaeth ac yn y pen draw, dathliad o gyflawniadau diweddar gan gydweithwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. 

Cynhelir y dathliad ddydd Iau, 26 Mai 2022 rhwng 16:30-18:30 yn y Neuadd Arddangos ar lawr gwaelod Adeilad Bute ar gampws Prifysgol Caerdydd, sydd newydd ei adnewyddu.

Bydd yr Athro Juliet Davis yn trafod ei llyfr newydd, The Caring City: Ethics and Urban Design, a bydd yr Athro Phil Jones yn trafod ei lyfr diweddar, Thermal Design of Buildings: Understanding Heating, Cooling and Decarbonisation.

Bydd cyflwyniadau a sgyrsiau, sesiwn llofnodi llyfrau a derbyniad ar ôl hynny.  Yn anad dim, bydd yn achlysur i ddathlu cyflawniadau cydweithwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Gydag ystod o astudiaethau achos eglurhaol, mae'r llyfr 'The Caring City: Ethics of Urban Design' gan yr Athro Juliet Davis , yn herio meddylfryd confensiynol a neoryddfrydol cynllunwyr trefol ac academyddion, ac yn archwilio ffyrdd newydd o gywiro problemau anghydraddoldeb ac allgáu. Mae'n dangos sut y gall athroniaeth o ofalu wella amgylcheddau dinasoedd a chymunedau.  Yn unol ag un adolygiad, “yn y llyfr gwreiddiol a phwerus hwn, tour de force go iawn sy'n gosod agenda newydd ar gyfer ysgolheictod trefol, mae Davis yn archwilio'r berthynas rhwng dylunio trefol a chreu lleoedd sy'n seiliedig ar ofal ac astudrwydd i les ecolegol ac amgylcheddau.”

Nod y llyfr, 'Thermal Design of Buildings' gan yr Athro Phil Jones, yw darparu dealltwriaeth o ba atebion di-garbon y gellir eu datblygu, gan osod datblygiadau technolegol o fewn cyd-destun golwg fyd-eang ehangach ar yr amgylchedd adeiledig a systemau ynni, a hanes persbectif o sut mae adeiladau wedi ymateb i'r hinsawdd a datblygu cynaliadwy.  Yn ôl un adolygydd, mae'n “rhoi dealltwriaeth gyfannol o pam a sut y gellir ac y dylid gwireddu dyluniad adeiladau sero net. Mae'r llyfr i'w ganmol am ddarparu dull defnyddiol, craff a chlir o ddylunio thermol a lleihau'r galw am ynni.”

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim ac yn agored i'r cyhoedd, ond mae angen cofrestru.

Gweld Digwyddiad arwyddo llyfrau a dathlu Ysgol Pensaernïaeth Cymru ar Google Maps
Exhibition Hall
Bute Building
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NB

Rhannwch y digwyddiad hwn