Ewch i’r prif gynnwys

Syndrom Ofari Polycystig: goblygiadau iechyd hirdymor

Dydd Iau, 13 Ionawr 2022
Calendar 17:15-18:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Polycistic_ovary_syndrome

Mae syndrom ofari Polysystig (PCOS) yn gyflwr cyffredin sy'n digwydd ymhlith 5-13% o fenywod ifanc o dan 20 oed. Er ein bod yn gwybod sut mae effeithiau ffisegol PCOS yn amharu ar y gallu i gael plant, mae ymwybyddiaeth gynyddol y gall PCOS gael effaith hirdymor sylweddol ar iechyd meddwl a chlefyd cardiometabolig hefyd. Ymunwch â Dr Aled Rees, Athro Endocrinoleg yn Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd, i glywed am sut mae ei ymchwil yng Nghaerdydd yn nodi'r ffactorau niwrondocrid sy'n sail i'r risgiau hyn, gyda'r nod o wella ymyriadau sgrinio a thriniaeth i gleifion.

Rhannwch y digwyddiad hwn