Ewch i’r prif gynnwys

Cyfres Darlithoedd Japaneaidd Caerdydd: Ieithyddiaeth Gymdeithasol Sgript Japaneaidd: Ideoleg, Hunaniaeth, ac Amrywiad Orthograffig mewn Japaneeg Ysgrifenedig

Dydd Mercher, 24 Mawrth 2021
Calendar 10:00-11:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Dr Wes Robertson

Dyma’r ail ddigwyddiad rhithwir yng Nghyfres Darlithoedd Japaneaidd Caerdydd, y tro hwn gyda Dr Wes Robertson (Prifysgol Macquarie, Awstralia). Mae'r gyfres hon o ddigwyddiadau yn trin a thrafod agweddau cymdeithasol-ddiwylliannol ar ddysgu iaith Japaneeg ac fe'i cefnogir gan Sefydliad Japan, Llundain.

Crynodeb
Er bod disgrifiadau o Japaneeg ysgrifenedig yn aml yn priodoli rolau gwahanol i kanji, hiragana, a katakana, mae realiti’r defnydd o sgriptiau yn Japan yn llawer mwy cymhleth. Hyd yn oed ar ôl canrif o ddiwygio ysgrifennu cynhyrchiol, mae'n anodd edrych ar Japan heb ddod ar draws defnydd sgript sy'n gwyro oddi wrth “reolau” neu normau tybiedig. Yn y cyflwyniad hwn, mae Wes Robertson yn dadansoddi data o manga, astudiaethau matched-guise, a rhyngweithiadau ar-lein i ddangos sut mae cymhellion ymarferol (ee, pwyslais) neu esboniadau swyddogaethol o “ddelweddau sgript” yn methu ag egluro cyfanrwydd y cymhellion dros ddefnyddio sgript amrywiol yn y Japan gyfoes. Yn hytrach, mae deall pam mae ysgrifenwyr yn defnyddio sgriptiau mewn ffyrdd gwahanol, yn gofyn am roi sylw i gredoau am ddefnyddio sgriptiau a defnyddwyr sgript / iaith ar draws Japan. Mae rhoi sylw i ddefnydd amrywiol o sgriptiau yn rhoi cipolwg ar sut y gall defnyddwyr iaith lywio materion sy'n ymwneud â hunaniaeth, safiad ac ideoleg mewn ffordd sy'n gynhenid i'r modd ysgrifenedig.

Bywgraffiad
Mae Dr Wes Robertson yn Ddarlithydd mewn Ieithoedd a Diwylliannau ym Mhrifysgol Macquarie yn Sydney, Awstralia. Mae ei ymchwil yn edrych ar sut mae amrywiadau ieithyddol - yn enwedig yn Japaneeg - yn dod yn llwyfan ar gyfer chwarae, cymryd safiad, ffurfio hunaniaeth, a thrafod ideolegau iaith. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn amrywiadau ieithyddol, sydd wedi'u cyfyngu i'r modd ysgrifenedig, ac felly mae testun coll yn cael ei ddarllen yn 'uchel'. Hefyd sut mae goruwch-amrywiaeth yn ysgogi defnydd newydd o iaith i gynhyrchu effeithiau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan isddiwylliannau trawsleol, fel ail-ddychmygu ffurfiau iaith Japaneeg sy’n 'anwar' o fewn byd metel trwm Japaneaidd. Cyhoeddwyd ei fonograff cyntaf, Scripting Japan gan Routledge yn 2020.

Cyfieithu ar y pryd
Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Gymraeg yn ystod y sesiwn holi ac ateb. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â mlang-events@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Mercher 10 Mawrth i wneud ymofyniad cyfieithu ar y pryd. Nodwch fod 10% neu mwy o’r rhai sy’n bwriadu dod yn angen i ofyn am y ddarpariaeth hon er mwyn iddo gael ei ffynonellau i fod yn bresennol a bydd yn amodol ar argaeledd adnoddau.

Cofrestru
Mae'n ddrwg gennym nad yw'r dudalen gofrestru gyfan ar gael yn Gymraeg.  Yn anffodus nid yw'r platfform yr ydym yn ei ddefnyddio'n cynnig y gwasanaeth hwn.

Cofnodi Digwyddiad
Sylwch y bydd y digwyddiad hwn yn cael ei recordio.

Rhannwch y digwyddiad hwn