Ewch i’r prif gynnwys

Ymwybyddiaeth y cyhoedd o ganser yn oes COVID-19

Dydd Iau, 13 Mai 2021
Calendar 17:15-18:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Public awareness of cancer in the COVID-19 era - research showcase

Ymunwch â Kate Brain, Athro Seicoleg Iechyd a Dr Harriet Quinn-Scoggins, Cydymaith Ymchwil o'r Is-adran Meddygaeth Boblogaeth. Mae eu hymchwil yn canolbwyntio ar ymgysylltiad y cyhoedd â sgrinio ar gyfer canser. Rydym yn gwybod bod canfod symptomau yn gynnar, diagnosis cyflymach a thriniaeth gynharach yn allweddol i gleifion canser. 

Mae'r Athro Brain a Dr Quinn-Scoggins yn trafod sut y newidiodd y pandemig byd-eang, y cyfnodau clo cenedlaethol a lleol, a'r straen ar y GIG y ffordd y mae'r cyhoedd yn gwneud penderfyniadau i geisio diagnosis a beth sydd angen ei wneud i newid ymwybyddiaeth y cyhoedd wrth symud ymlaen. 

Rhannwch y digwyddiad hwn