Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Achredu DPP Technocamps ar gyfer Ysgolion Cynradd ac Athrawon

Calendar Dydd Mercher 30 Medi 2020, 14:00-Dydd Mercher 30 Mehefin 2021, 16:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Darperir yr holl hyfforddiant DPP yn rhithiol trwy Zoom gan Swyddogion Darpariaeth Technocamps o
Ganolfannau Prifysgol De Cymru, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe.
Byddant yn cael eu cynnal ar brynhawn Mercher rhwng 2pm a 4pm yn unol â’r amserlen.
Dim ond lle i 20 o gyfranogwyr fydd ym mhob sesiwn, er mwyn sicrhau ansawdd y cymorth a’r rhyngweithio o
fewn y grŵp a gyda staff Technocamps.

1. Cyflwyniad i Feddwl Cyfrifiannol (1/2)
2. Meddwl Cyfrifiannol ar draws y Cwricwlwm (2/2)
3. Algorithmau a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol –
Trosolwg (1/2)
4. Algorithmau a’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol –
Cymhwyso ar draws y Cwricwlwm - (2/2)
5. Cyflwyniad i Raglennu Scratch (1/2)
6. Rhaglennu Scratch pellach (2/2)
7. Scratch fel Offeryn Addysgu (1/2)
8. Scratch fel Offeryn Addysgu (2/2)
9. Meddwl Cyfrifiannol Cymhwysol - Cynllunio ar
gyfer Addysgu (1/2)
10. Addysgu Meddwl Cyfrifiannol ar draws y
Cwricwlwm (2/2)

Rhannwch y digwyddiad hwn