Ewch i’r prif gynnwys

TechnoTeachMeet

Dydd Iau, 17 Medi 2020
Calendar 18:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Ymunwch â ni am gyda'r nos o DPP am ddim gyda chyfres o sgyrsiau cysylltiedig gan arweinwyr Addysg Cyfrifiadureg ledled y DU.

Mae'r digwyddiad rhithwir hwn yn cael ei gynnal gan Adam Speight Prif Swyddog Gweithredol Mr Speight Consultancy ochr yn ochr â Stewart Powell, Rheolwr Gweithredol Technocamps. Mae gan y ddau brofiad sylweddol o weithio gydag ysgolion i gefnogi cyflwyno a datblygu'r Cwricwla Cyfrifiadureg a Thechnoleg Ddigidol mewn Ysgolion.

Bydd pob un o'n siaradwyr yn cael eu cyflwyno trwy fideo byr wedi'i recordio ymlaen llaw sy'n canolbwyntio ar agwedd benodol ar ddysgu. Mae ein holl gyfranwyr yn addysgwyr profiadol a fydd ar gael ar gyfer Holi ac Ateb yn ystod y weminar.

Mae'r weminar yn addas ar gyfer pob athro ysgol uwchradd yn enwedig y rhai sy'n cyflwyno Cyfrifiadureg a TG.

Rhannwch y digwyddiad hwn