Ewch i’r prif gynnwys

Arddangosfa Haf 2020: Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Dydd Mercher, 15 Gorffennaf 2020
Calendar 16:00-17:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

WSA On Display: Summer Exhibition 2020

Mae'n bleser gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru gyhoeddi y bydd Arddangosfa Haf 2020: Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn fyw ar-lein o ddydd Mercher 15 Gorffennaf.

Bydd ein harddangosfa rithwir yn arddangos amrywiaeth o waith a gynhyrchwyd ar ein hamrywiaeth eang o gyrsiau, o Bensaernïaeth i Ddylunio Trefol, Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth i Gadwraeth Adeiladau Cynaliadwy; gan gynhyrchu portffolio amrywiol o waith mewn ymateb i agenda ymchwil gyfoethog, sy’n arddangos ymatebion pensaernïol i amrywiaeth o faterion a chyd-destunau byd go iawn. Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer agoriad yr arddangosfa neu unrhyw bryd yn yr wythnos ganlynol i ddathlu cyflawniadau ein myfyrwyr.

Cofrestrwch ac ymunwch â ni ar-lein ar gyfer ein digwyddiad lansio byw lle bydd Pennaeth yr Ysgol Chris Tweed yn agor yr arddangosfa yn swyddogol a bydd ein myfyrwyr yn myfyrio ar eu profiadau dros y flwyddyn ddiwethaf ac o guradu arddangosfa eleni.

Bydd dolen Arddangosfa Haf Arddangos WSA ar gael o'r dudalen hon ar ôl y digwyddiad lansio:

https://www.cardiff.ac.uk/architecture/events/wsa-on-display-summer-exhibition-2020

Gobeithio y byddwch chi'n ymuno â ni!

Rhannwch y digwyddiad hwn