Ewch i’r prif gynnwys

Criminal Courts and Covid-19 in Wales

Dydd Mawrth, 30 Mehefin 2020
Calendar 17:30-18:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Arbedwch i'ch calendr

Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn falch o gyhoeddi Gweminar Cyhoeddus i drafod y llysoedd troseddol yng Nghymru yn sgil Covid-19.

Bydd y digwyddiad yn rhoi sylw i’r newidiadau sylweddol a brys i lysoedd troseddol sydd wedi mynd i graidd rhai o agweddau sylfaenol y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru a Lloegr. Byddwn yn clywed gan fargyfreithiwr a chyfreithiwr ac gan Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr am effeithiau newidiadau diweddar ar ddioddefwyr trosedd.

Panelwyr:

  • Dr Huw Pritchard (Canolfan Llywodraethiant Cymru)
  • Jonathan Rees QC (Jonathan Rees QC (Siambrau Apex)
  • Y Fonesig Vera Baird QC (Comisiynydd Dioddefwyr Cymru a Lloegr)
  • Katy Hanson (Rheolwr Gyfarwyddwraig, Welch & Co)

Rydym yn cymryd cwestiynau ymlaen llaw i helpu hwyluso'r digwyddiad. Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau mewn ymateb i'r pwyntiau a wneir gan y panelwyr. Fodd bynnag, os ydych am gyflwyno cwestiwn ymlaen llaw, anfonwch ef at PritchardH3@cardiff.ac.uk erbyn 10am ddydd Mawrth 30 Mehefin.

Rhannwch y digwyddiad hwn