Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd - Sesiwn Hysbysu dros Frecwast - Sut mae Llywodraethau’n defnyddion ein data?

Dydd Mawrth, 24 Mawrth 2020
Calendar 08:00-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Audience
Tuag at Archwilio Democrataidd: Cyfranogiad Dinesig yn y Gymdeithas Sgorio Yn fyd-eang, mae llywodraethau yn cynyddu eu lefelau o gasglu, defnydd a rhannu data dinasyddion. Mae’r ffyrdd y gall systemau newydd o gategoreiddio, asesu risg, didoli cymdeithasol a rhagfynegi, ddylanwadu ar benderfyniadau cyllido ac adnoddau, mynediad at wasanaethau, dwysau gwyliadwriaeth a chynyddu anghydraddoldeb, yn destun pryder mawr. Er gwaethaf cydnabyddiaeth eang o’r risgiau a ddaw gyda systemau data newydd, mae bron yn amhosib i ddinasyddion ddod yn gyfarwydd â, ac i ymgysylltu â’r, systemau data sy’n effeithio arnyn nhw. Yn y sgwrs hon, bydd Joanna Redden yn amlinellu’r hyn mae’r Data Justice Lab wedi bod yn gwneud i ymchwilio i oblygiadau newid arferion data’r llywodraeth yn y DU, yn ogystal â’r newidiadau sydd eu hangen i hyrwyddo cyfranogiad dinasyddion. Bydd y sgwrs yn rhoi trosolwg o’r prosiect Data Scores as Governance, oedd yn cynnwys mapio a dadansoddi arferion data newidiol llywodraeth y DU. Bydd Joanna hefyd yn manylu ar ganfyddiadau cynnar prosiect cyfredol y Lab, sy’n ymchwilio sut y gallwn hyrwyddo cyfranogiad ein cymdeithasau sy’n cynyddol llawn data.
Gweld Ysgol Busnes Caerdydd - Sesiwn Hysbysu dros Frecwast - Sut mae Llywodraethau’n defnyddion ein data? ar Google Maps
Ystafell Addysg Weithredol, 3ydd Llawr
Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre
Colum Road
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education