Ewch i’r prif gynnwys

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Recriwtio gyda Gweledigaeth 20/20: Sut i adeiladu gweithlu yfory, heddiw

Dydd Iau, 30 Ionawr 2020
Calendar 08:00-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

People greeting and shaking hands

Mae 58% o raddedigion yn gweithio yn y rhanbarth lle’r oeddent wedi astudio, sydd yn ei gwneud yn hanfodol i fanteisio ar y talent sydd ar garreg eich drws.

 

Bydd Kirsty McCaig,  a Llinos Carpenter, Rheolwr Ymgysylltu Cyflogwyr Prifysgol Caerdydd, yn cael cwmni Rakesh Aggarwal, dyn busnes Cymraeg a Sylfaenydd a manwerthwr colur rhyngrwyd, i esbonio sut y mae Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd yn adeiladu partneriaethau gyda busnesau lleol, i’w helpu i denu, recriwtio a dal gafael ar rai o raddedigion mwyaf talentog y DU, er mwyn sicrhau llwyddiant busnesau yn y dyfodol.

 

Cewch glywed gan staff gyrfaoedd, a chyflogwyr lleol am y prosiectau arloesol  a’r gwasanaethau recriwtio bydd yn eich helpu chi i:

 

·         greu a gweithredu strategaeth recriwtio graddedigion sy’n gwrthsefyll y dyfodol

·         adeiladu brand eich cyflogwr ar campws

·         datblygu pib-linell dalent, ac arbed arian ar recriwtio

·         cynyddu amrywiaeth yn eich gweithle

·         gwerthfawrogi’r hyn mai Gen Z ei angen gan gyflogwyr

Gweld Sesiwn Hysbysu dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd - Recriwtio gyda Gweledigaeth 20/20: Sut i adeiladu gweithlu yfory, heddiw ar Google Maps
Ystafell Addsyg Weithredol, 3ydd Llawr
Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre
Colum Road
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education