Ewch i’r prif gynnwys

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast - Cymru Iachach

Dydd Iau, 24 October 2019
Calendar 08:00-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Health Care

Bydd Simon Dean, Dirprwy Prif Weithredwr GIG Cymru cyflwyno sut mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, trwy gyhoeddi ei chynllun tymor hir. Bydd Cymru Iachach yn edrych i drawsnewid y system iechyd a gofal yng Nghymru, gyda gwasanaethau mwy syml a di-dor yn y dyfodol. Yn adeiladu ar hyn bydd archwiliad o sut mae GIG Cymru yn datblygu’r berthynas â rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys busnesau a mentrau cymdeithasol.

 

Bydd Samia Saeed-Edmonds, Cyfarwyddwr Cynllunio Rhaglenni GIG Cymru, yn amlygu’r gwahaniaethau yn y system gofal iechyd yng Nghymru, ac yn archwilio sut y mae cynllunio sail sylfaenol i’r ffordd y mae Cymru yn darparu ei system gofal iechyd a chymdeithasol integredig.

Ystafell Addysg Weithredol, 3ydd Llawr
Canolfan Dysgu Graddedigion
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education