Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes - Addysg Weithredol - Prosiect Metro De Cymru

Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019
Calendar 08:00-09:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

People waiting for a Metro

Bydd ein sesiwn olaf cyn yr haf yn archwilio Prosiect Metro De Cymru, a bydd yn cael ei gynnal yn yr Ysgol Busnes ar Ddydd Mercher Gorffennaf 10fed

Ym Mis Tachwedd 2015, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei ddogfen “Rolling out our Metro”, a grynhodd ei dyheadau am system Metro i Dde Cymru ar gyfer trafnidiaeth cyhoeddus. Cyfiawnhad y rhan helaeth o’r prosiect oedd cynnwys adroddiad yn 2011 gan Yr Athro Mark Barry o Brifysgol Caerdydd, oedd yn trafod trafnidiaeth, a’i manteision economaidd i’r rhanbarth.

Yn ystod ein trafodaeth, bydd Yr Athro Barry yn cael cwmni Colin Lea o Drafnidiaeth Cymru, i adolygu’r cynnydd hyd yma, a’r cyfleoedd sy’n bodoli ymhellach na’r cynlluniau a ariannwyd yn wreiddiol. Byddant hefyd yn asesu’r pwysigrwydd o gysylltu defnydd tir, iechyd, addysg a chynlluniau datblygiadau economaidd, i fuddsoddiadau seilwaith trafnidiaeth.

Gweld Ysgol Busnes - Addysg Weithredol - Prosiect Metro De Cymru ar Google Maps
Ystafell Addysg Weithredol, 3ydd Llawr
Cardiff Business School Postgraduate Teaching Centre
Colum Road
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Executive Education