Ewch i’r prif gynnwys

Trafod Gwrth-hiliaeth

Fel rhan o'n hymrwymiad i ddod yn brifysgol wrth-hiliaeth, ym mis Hydref 2021 lansiodd ein His-ganghellor ein cyfres trafod gwrth-hiliaeth.

Bydd y prosiect hwn yn gweld pob un o'n Hysgolion yn cyflwyno digwyddiad cyhoeddus gyda'r nod o hwyluso trafodaethau pwysig ar hil a gwrth-hiliaeth.

Lansio Trafod Gwrth-hiliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd gyda Nova Reid a Matthew Williams

Watch the recording of the event

Gallwch wylio digwyddiadau blaenorol fel rhan o'r gyfres hon ar ein sianel YouTube, ac mae digwyddiadau'r dyfodol wedi'u rhestru isod.

Nid oes digwyddiadau ar y gweill.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf

Tanysgrifiwch i‘n ffrwd RSS Gwybodaeth am Fusnes i gael eich hysbysu pan fydd digwyddiadau perthnasol yn cael eu cyhoeddi.

Ffrwd RSS