Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Ryngbroffesiynol

Mae addysg ryngbroffesiynol yn rhan bwysig o baratoi'r gweithlu gofal iechyd ar gyfer heriau byd-eang yr 21ain ganrif.

Interprofessional education
Learning basic life support in an interprofessional context.

Rydym yn ganolfan rhagoriaeth academaidd a chlinigol sydd ar flaen y gad. Rydym yn enwog am gynnig addysg gyfannol sy'n rhoi’r myfyriwr yn gyntaf a hyfforddiant arbenigol sy’n ceisio gwella iechyd a lles cymdeithas.

Gan weithio gyda’r Ysgolion yn ein Coleg, rydym yn ymdrechu i wreiddio addysg ryngbroffesiynol yn natblygiad proffesiynol unigol myfyrwyr ar bob lefel.

Ein huchelgais

Ein huchelgais yw datblygu canolfan flaenllaw ar gyfer darparu addysg rhyngbroffesiynol effeithiol i ddarparu gweithlu gofal iechyd sydd yn gallu:

  • gweithio’n gydweithredol ar draws ffiniau proffesiynol
  • darparu gofal iechyd cynaliadwy, sy’n canolbwyntio ar y claf
  • mynd i’r afael ag anghenion heriau iechyd lleol, cenedlaethol, a rhyngwladol a heriau iechyd byd-eang.

Astudiaethau achos

Bydwragedd a meddygon

Collaborative working: Midwifery and Medicine

Our staff from the School of Medicine and the School of Healthcare Sciences developed an innovative project involving the joint teaching of second year medical students and third year student midwives.