Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd Cemeg Caerdydd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym wedi penderfynu canslo'r y Cynhadledd Cemeg Caerdydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Thomas Wirth yn wirtht@caerdydd.ac.uk. Yn anffodus, nid yw'r Brifysgol yn gallu eich ad-dalu ar gyfer costau teithio, gwesty neu gostau cysylltiedig.

Mae Cynhadledd Cemeg flynyddol Caerdydd bellach yn ei phedwaredd flwyddyn ar bymtheg, ac mae’n fforwm i wyddonwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd gyflwyno canlyniadau eu hymchwil arloesol.

Arddangos y datblygiadau diweddaraf ym maes Cemeg

Bydd y darlithoedd yn cwmpasu sbectrwm llawn maes Cemeg yn ogystal â disgyblaethau gwyddonol eraill sy’n gorgyffwrdd ag e. Yn flaenorol, mae siaradwyr gwadd wedi cynnwys, Enillwyr Gwobrau Nobel a llu o wyddonwyr nodedig, sy’n adlewyrchu ansawdd rhagorol y siaradwyr sydd wedi cefnogi’r digwyddiad hwn. Rydym yn cynnal yr un safon eto eleni.

Ymhlith y siaradwyr gwadd i Gynhadledd Cemeg Caerdydd 2020, mae:

  • Yr Athro Thorsten Bach (TU Munich, yr Almaen)
  • Yr Athro James Henderson Naismith, FRS (Prifysgol Rhydychen)
  • Yr Athro Ruth Signorell (ETH Zürich, y Swistir)
  • Yr Athro David Wales, FRS (Prifysgol Caergrawnt)
  • Yr Athro John Irvine (Prifysgol St Andrews)

Cynhelir Cynhadledd Cemeg Caerdydd ddydd Mercher 13 a dydd Iau 14 Mai 2020 yn Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd.

Yn ogystal â darlithoedd gan wyddonwyr amlwg o du allan i Brifysgol Caerdydd, mae’r gynhadledd hefyd yn cynnwys darlithoedd gan fyfyrwyr PhD ac ymchwilwyr ôl-ddoethurol o Ysgol Cemeg Caerdydd.

Mae fformat unigryw’r digwyddiad hwn yn galluogi gwyddonwyr ifanc sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd ym maes ymchwil i rannu’r un llwyfan â gwyddonwyr blaenllaw ym maes Cemeg. Bydd hyn yn rhoi’r cyfle i rai o’n hymchwilwyr ifanc gorau o Ysgol Cemeg Caerdydd arddangos eu cyflawniadau ymchwil cyffrous i gynulleidfa fydd yn cynnwys arbenigwyr rhyngwladol yn eu meysydd.

Dyma restr o’r noddwyr ar gyfer Cynhadledd Cemeg Caerdydd 2020.

Ein noddwyr