Ewch i’r prif gynnwys

Astudio

Rydym yn addysgu cenhedlaeth newydd o arweinwyr ymchwil a gweithwyr proffesiynol ym maes diogelwch, dadansoddeg a deallusrwydd artiffisial â’r sgiliau, gwybodaeth a’r hyblygrwydd i fynd i’r afael â heriau’r byd go iawn.

Rhaglenni

Mae ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn rhoi’r cyfle i chi ymwneud ag amgylchedd dynamig, amlddisgyblaethol sydd â datblygiadau enfawr o ran theori ac ymarfer seiberddiogelwch, gwyddorau data, dadansoddeg a deallusrwydd artiffisial yn sail iddo.

Israddedig

Ôl-raddedig a addysgir

Enw'r raddModd
Deallusrwydd Artiffisial MScAmser llawn
Seiberddiogelwch MScAmser llawn/Rhan-amser ar gael
Gwyddorau Data a Dadansoddeg MScAmser llawn/Rhan-amser ar gael

Ymchwil ôl-raddedig

Mae gennym gyfleoedd ymchwil ôl-raddedig ar gael mewn nifer o feysydd ar gyfer myfyrwyr amser llawn a rhan-amser.

Cyllid ac ysgoloriaethau ymchwil

Bob blwyddyn rydym yn darparu nifer fach o ysgoloriaethau ac ysgoloriaethau ymchwil i fyfyrwyr rhagorol i gefnogi eu hymchwil. Rydym hefyd yn cynnal nifer sylweddol o fyfyrwyr a noddir a myfyrwyr sy’n ariannu eu hunain.

Arian gan Lywodraeth y DU i ôl-raddedigion ar gyfer graddau meistr
Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr
Ysgoloriaeth PhD wedi'i hariannu

Mae rhagor o opsiynau ariannu ar gael.