Ewch i’r prif gynnwys

Genomeg a biowybodeg

Mae ein tîm genomeg a biowybodeg hynod fedrus yma i gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i chi.

P’un a ydych chi’n chwilio am wasanaeth genomeg a reolir yn llawn, neu am gael cyngor ar ddewis technoleg, paratoi sampl, neu asesu ansawdd sampl, rydym ni yma i’ch helpu chi.

Genomics and bioinformatics
Sglodion microaraeau.

qPCR amser go iawn a llwyfannau microaraeau

Rydym ni’n ddarparwr gwasanaeth awdurdodedig ar gyfer Thermo Fisher Scientific i qPCR.

  • Llwyfan microarae Affymetrix
  • Proffilio mynegiant genynnau
  • Dadansoddi MicroRNA a dadansoddi methylu
  • Gwerthuso ansawdd RNA
  • Rhediadau PCR graddfa fawr, amser go iawn mewn fformat 96 a 384 pant  (ABI QuantStudio 12k a ViiA7)
  • Araeau Dwysedd Isel TaqMan (TLDAs)
  • Robot trin hylifau (Eppendorf epMotion® P5073)

Biowybodeg

Rydym ni’n cynnig cyngor a hyfforddiant biowybodeg ar bopeth o ddylunio prosiectau i storio a dadansoddi data.

  • Cefnogaeth fiowybodeg lawn ar gyfer data microaraeau a dilyniannu’r genhedlaeth nesaf (NGS)

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni i drafod sut gallwn ni gefnogi eich gwaith ymchwil:

Gwasanaethau Biodechnoleg Canolog

Cwsmeriaid presennol

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar ein system archebu cyfarpar, mewngofnodwch i archebu.

Archebu