Ewch i’r prif gynnwys

Datblygwch eich gweithlu

Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r arbenigedd cywir ar gyfer eich gofynion.

Datblygiad proffesiynol ar gyfer busnesau

Gallwch fanteisio ar ein harbenigedd drwy hyfforddiant ymarferol: ein rhaglen addysg weithredol a datblygiad proffesiynol parhaus.

Ardystiad a hyfforddiant sgiliau TG

Archebwch le ar ein cyrsiau hyfforddi sgiliau TG neu ragor o wybodaeth am wneud cymwysterau Arbenigol Microsoft Office neu ICDL gyda ni.

Recriwtio ein graddedigion

Recruiting our students and graduates will supply your workforce with talented, enthusiastic and highly capable individuals, with a zest for learning and application.

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Mae’r partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth yn galluogi busnesau’r DU i fanteisio ar ein harbenigedd ac i gyflogi ein graddedigion i weithio ar brosiectau sydd o angen strategol i’ch cwmni ac i fod yn fwy cystadleuol a gwella cynhyrchiant a pherfformiad.

Ysgoloriaethau Sgiliau Cyfnewid Gwybodaeth (KESS 2)

The Knowledge Exchange Skills Scholarships (KESS 2) offers funded collaborative research opportunities for businesses based in the convergence areas of Wales.