Ewch i’r prif gynnwys

Datblygwch eich gweithlu

Gan weithio gyda'n gilydd, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r arbenigedd cywir ar gyfer eich gofynion.

Addysg broffesiynol

Gallwch fanteisio ar ein harbenigedd drwy hyfforddiant ymarferol: ein rhaglen addysg weithredol a datblygiad proffesiynol parhaus.

Ardystiad a hyfforddiant sgiliau TG

Archebwch le ar ein cyrsiau hyfforddi sgiliau TG neu ragor o wybodaeth am wneud cymwysterau Arbenigol Microsoft Office neu ECDL gyda ni.

Recriwtio ein graddedigion

Bydd ein myfyrwyr a’n graddedigion yn cyflenwi eich gweithlu gydag unigolion talentog, brwdfrydig a medrus gydag awch ar gyfer dysgu ac ymroddiad.

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Mae’r partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth yn galluogi busnesau’r DU i fanteisio ar ein harbenigedd ac i gyflogi ein graddedigion i weithio ar brosiectau sydd o angen strategol i’ch cwmni ac i fod yn fwy cystadleuol a gwella cynhyrchiant a pherfformiad.

KESS 2

Mae ysgoloriaethau KESS 2 yn cynnig arian ar gyfer cyfleoedd ymchwil cydweithredol i fusnesau sydd wedi'u lleoli yn ardaloedd cydgyfeiriant Cymru.