Skip to content
Skip to navigation menu

Modiwl Cymraeg: Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd

Canolbwynt a nod pennaf y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yw’r modiwl newydd hon ar addysg fathemateg, er mwyn annog myfyrwyr i roi ystyriaeth o ddifrif i’r posibilrwydd o addysgu Mathemateg (drwy gyfrwng y Gymraeg) fel dewis o ran gyrfa.

Mae’r modiwl ar gael i fyfyrwyr blwyddyn 3, a rhedir y modiwl yma am y tro gyntaf yn nhymor yr Hydref, 2013-14. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma i weld disgrifiad y modiwl.

Related Links

Cardiff University Links