Skip to content
Skip to navigation menu

Dosbarthiadau Tiwtorial

Cynhelir dosbarthiadau tiwtorial yn y Gymraeg yn yr Ysgol Fathemateg ar gyfer mwyafrif y modiwlau yn y flwyddyn gyntaf.

Yn y tymor gyntaf, cynhelir dosbarthiadau tiwtorial Cymraeg yn y 4 modiwl canlynol: Algebra I, Calcwlws, Dadansoddi I, Cyflwyniad i Debygolrwydd.

Yn nhymor y Gwanwyn cynhelir dosbarthiadau tiwtorial Cymraeg yn y 4 modiwl canlynol: Algebra II, Hafaliadau Differol Elfennol, Dadansoddi II, Theori Rhifau Elfennol I.

Os oes diddordeb gennych i fod yn rhan o’r dosbarthiadau tiwtorial cyfrwng Cymraeg, cysylltwch â Mathew Pugh.

Related Links

Cardiff University Links