Cyrsiau

Rydym ni’n ganolfan uchelgeisiol ar gyfer astudio cerddoriaeth ar bob lefel.

Mae’r amrywiaeth eang o brofiad ymhlith ein staff yn sicrhau ein bod yn darparu amgylchedd sy’n eich annog a’ch cefnogi i ddilyn elfennau craidd eich astudiaethau cerddorol a meithrin eich syniadau a’ch arbenigedd cerddorol eich hun.

Students in music lecture

Israddedig

I fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymwneud â cherddoriaeth mewn ffordd ymarferol, ysgolheigaidd a chreadigol.

Postgraduate student

Ôl-raddedig a addysgir

Cyfle i’ch herio eich hun yn academaidd ac yn gerddorol a datblygu eich arbenigedd yr un pryd.

Research students

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein hymchwilwyr ôl-raddedig yn arbenigo yn un o’r meysydd hyn: Cyfansoddi; Cerddoleg (gan gynnwys Ethnogerddoleg a Cherddoriaeth Boblogaidd); a Pherfformio.

Masterclass

Gweithdai a dosbarthiadau meistr

Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr yn cyfoethogi profiad y myfyrwyr o ran cyfansoddi a pherfformio.

Cyfleoedd cyfrwng Cymraeg

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig yn gyfan gwbl neu'n rannol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Music students

Bywyd Myfyrwyr

Mae Caerdydd yn lleoliad da i astudio cerddoriaeth. Mae diwylliant celfydd cyfoethog y ddinas yn cyfuno â thraddodiadau cerddorol cryf gyda thueddiadau cyfoes.