Skip to main content

Dream and vision literature

Dream
Image detail from Chapbooks of the Eighteenth Century, (1882).

Dream interpretation manuals and religious dream/vision literature often reflect conceptions of male and female characteristics, and notions of sin which may reveal contemporary ideas regarding men and women’s roles.

Deonglydd breuddwydion, a gymmerwyd allan o ysgrifeniadau yr hen Gymry, yn nghyd â thaflen egwyddorawl, er cael allan yn rhwydd unrhyw freuddwyd neillduol, (Merthyr Tydfil, 1848). Special Collections: Salisbury, WG37(1848).

De Quevedo, Francisco, The visions of Dom Francisco de Quevedo Villegas, Knight of the Order of St. James, translated by Sir Roger L'Estrange, [1627], (London, the eighth edition corrected. 1696). Special Collections: Cardiff Rare Books Collection: Early English Octavos, PQ6423.E52 1696.  *other editions available.

Johnson, John, Manteision ac anfanteision ystad priodas, yn ôl fel yr elir iddi gyda phersonau crefyddol neu anghrefyddol; wedi eu gosod allan dan gyffelybiaeth breuddwyd : gydag attodiad, yn yr hwn yr ystyrir y pwngc y'mhellach, ac y cadarnheir y rhesymau trwy brofion o hen hanesion Iuddewig ; at ba un y chwanegwyd cywydd, am ddyn yn ei gyflwr o ddiniweidrwydd, gan y cyfieithydd, (Liverpool, 1819).  Special Collections: Salisbury, WG9.J.

Jones, S., Lladmerydd gweledigaethau'r nos : sef, Llyfr deongliad breuddwydion o amryw ystyriaethau; wedi cael eu hystyried a'u trefnu at achosion, cyflyrau, a lleshad pob math o ddynion, wrth reol dyddiau'r wythnos, dyddiau'r lleuad, a dyddiau gwylion a hynod, da a drwg; y'nghyd ag almanac dragwyddol, drwy ba un y deallir y cyfryw ddyddiau o'r Mis am byth, hefyd rheolau perthynol i gariad a phriodas i bobl ieuiangc, (Caernarvon, 1814). Special Collections - Salisbury   WG37.1.L.

Jones, S., Gweledigaethau dirnadwy : neu, ddehongliad i freuddwydion, o amryw ystyriaethau : wedi eu casglu allan, gan mwyaf o ysgrifeniadau gwerthfawr yr hen Gymry; gan eu hysytried a'u trefnu at achosion, cyflyrau, a leshad pob math o ddynion, wrth reol dyddiau'r wythnos, dyddiau y lleuad, a dyddiau gwylion hynod eraill, da a drwg o'r flwyddyn; yn nghyd â thablau i gael y dydd o'r mis dros byth ; at y rhai yr ychwanegwyd ychydig o reolau perthynol i gariad a phriodas i bobl ieuaingc, (Llanrwst, 1825 – 1834). Special Collections, Salisbury, WG37.1.G.

Whitehead, William, The court of adultery: a vision, (London The sixth edition, with additions, 1778). Special Collections: Cardiff Rare Books Collection: Early English Octavos, PR3991.A1.C6 1778.

Wynne, Ellis, Gweledigaethau y Bardd cwsg: yn cynnwys I. Gweledigaeth cwrs y byd. II. Gweledigaeth angeu. III. Gweledigaeth uffern, (Caerfyrddin, 1767). Special Collections: Salisbury,   WG30(1767).