Ewch i’r prif gynnwys

Hysbysebu cyfle am ymgysylltu dinesig

Gallwch elwa o wybodaeth arbenigol ac arbenigedd ein staff drwy eu cynnwys mewn cyfle ymgysylltiad dinesig gydag eich sefydliad.

Mae sawl ffurf ar gyfleoedd ymgysylltu dinesig, er enghraifft, bod yn aelod o bwyllgorau neu fyrddau sy'n gwneud penderfyniadau, cynghori a monitro gwasanaethau cyhoeddus sy'n effeithio ar bob agwedd ar fywyd Cymru o addysg ac iechyd i chwaraeon a'r celfyddydau.

Mae gan ein staff ystod eang o wybodaeth arbenigol ac arbenigedd a allai fod o fudd i'ch sefydliad.

Rydym yn chwarae rhan weithredol yn ein cymuned ac yn cefnogi ein staff i ymgymryd â dyletswyddau dinesig, gan gynnwys drwy gynnig absenoldeb â thâl.

Dywedwch wrthym am gyfle ymgysylltu dinesig neu gyhoeddus drwy ddanfon ebost atom gyda'r manylion canlynol:

  • enw’r sefydliad
  • disgrifiad o’r cyfle ymgysylltu dinesig
  • sgiliau sydd eu hangen (os yn berthnasol)
  • dyddiad cau
  • sut i wneud cais

Byddwn yn hysbysebu cyfleoedd ar ein mewnrwyd staff a thrwy ddulliau cyfathrebu mewnol eraill.

Tîm Cenhadaeth Ddinesig