Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau cynadledda a llety dros yr haf

Gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cyfleusterau cyfarfod drwy gydol y flwyddyn, llety ar gyfer y rheini sy'n ymweld â'r ddinas rhwng Gorffennaf a dechrau mis Medi, a chyfuniad o gyfleusterau cyfarfod a llety dros fisoedd yr haf.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau hyn i'w gweld isod. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth neu i archebu ein gwasanaethau.

Ystafell gyda bwrdd a chadeiriau.

Cyfleusterau cyfarfod

Mae gennym leoliadau ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd yn y ddinas, gyda chyfleusterau o safon uchel a chymorth gan dîm digwyddiadau pwrpasol.

Tu allan i Neuadd y Brifysgol

Llety grŵp

Mae llety grŵp ar gael mewn nifer o leoliadau, y rhan fwyaf o fewn pellter cerdded hawdd i ganol y ddinas.

Contact us

Swyddfa Cynhadledd