Ewch i’r prif gynnwys

Sut i ddod o hyd i ni

Cardiff Medicentre
Cardiff Medicentre is located on the Heath Park campus at the University Hospital of Wales.

Ym Medicentre Caerdydd yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru
Medicentre Caerdydd
Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4UJ

WIMAT - Cardiff Medicentre

Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT)

Rydym mewn lle hwylus i fanteisio ar y ffyrdd, trenau a’r maes awyr sy’n gwasanaethu de Cymru. Hefyd, mae Bws Caerdydd a’r gwasanaeth Parcio a Theithio yn gwasanaethu safle Parc y Mynydd Bychan yn dda iawn. Mae cael tacsi’n hawdd a gellir eu harchebu drwom ni ar gyfer ymwelwyr sy’n dychwelyd.

Parcio

Sylwer: ni ellir parcio yn y Medicentre ei hun Mae lleoedd parcio ar gael yn rhad ac am ddim ar gyfer ymwelwyr, o fewn pellter cerdded ar safle'r Ysbyty Athrofaol yn y parthau a ddynodwyd ar gyfer 'cleifion ac ymwelwyr'.

Noder y gall ymwelwyr barcio ar y safle am hyd at wyth awr. Gan fod y rhan helaeth o’n cyrsiau’n gofyn am fwy nag wyth awr, rydym yn annog y rhai sy’n teithio gyda char i ddefnyddio’r gwasanaeth Parcio a Theithio sy’n rhad ac am ddim, neu gludiant cyhoeddus os ydych yn lletya’n lleol, er mwyn peidio â chael unrhyw hysbysiadau parcio.

Gweler gwybodaeth bellach am barcio ar y safle a mapiau. Gweler hefyd y Cwestiynau Cyffredin ynghylch parcio.

Hedfan

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd yw’r maes awyr agosaf. Mae gwasanaethau bws rheolaidd yn cysylltu’r maes awyr hwn â chanol dinas Caerdydd. Hefyd, mae tacsis ar gael ar gyfer cludiant uniongyrchol i Medicentre Caerdydd.

Ar fws

Mae bysiau’n teithio’n gyson rhwng canol y ddinas a Phrifysgol Athrofaol Cymru. Gweler Cardiff Bus am ragor o wybodaeth.

Ar drên

Caerdydd Canolog yw’r brif orsaf agosaf, tua ugain munud o Medicentre Caerdydd. Rydym yn argymell i chi cymryd naill ai dacsi neu fws i Medicentre Caerdydd o Gaerdydd Canolog. Mae gorsaf leol gerllaw, Lefel Uchaf y Mynydd Bychan, tua chwarter awr i fwrdd ar droed. Fodd bynnag, mae hyn yn cynnwys newid yng Nghaerdydd Canolog ac nid yw trenau’n mynd yn rheolaidd bob amser.

Llety

Rydym yn cynnig amrywiaeth o lety sy'n addas ar gyfer eich anghenion, p'un a ydych yn ymweld â Chaerdydd at ddibenion hamdden neu fusnes, neu a ydych yn aelod academaidd o staff sy'n gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gweler yr opsiynau am lety.