Ewch i’r prif gynnwys

Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT)

Cynnal cyrsiau hyfforddiant amlddisgyblaethol ar draws ystod o arbenigeddau llawfeddygol a meddygol.

Mae WIMAT yn rhan o Brifysgol Caerdydd, ac mae’n cynnal cyrsiau hyfforddiant amlddisgyblaethol mewn ystod eang o arbenigeddau llawfeddygol a meddygol.

Mae ein rhaglen addysgu gynhwysfawr yn cynnwys cyrsiau ar lefelau sylfaenol, canolradd ac uwch.

Ymhlith ein cyfleusterau mewnol mae labordy hyfforddi sgiliau llawfeddygol modern sy’n cynnwys 10 o orsafoedd hyfforddi gyda’r cyfarpar diweddaraf a modelau efelychu.

Rydym wedi ein lleoli yn Medicentre Caerdydd, ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru.