Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

Ymhlith ein cyfleusterau mewnol mae labordy hyfforddi sgiliau llawfeddygol modern sy’n cynnwys 10 o orsafoedd hyfforddi gyda’r cyfarpar diweddaraf a modelau efelychu.

Mewn amgylchedd hyfforddiant hyblyg rydym yn barod i hwyluso gofynion penodol am hyfforddiant a gallwn helpu i ddatblygu cyrsiau arbenigol pwrpasol.

Rydym hefyd yn llogi ein cyfleusterau i broffesiynau eraill ynglŷn â meddygaeth, ac mae hyn yn galluogi arbenigwyr fel Maethegwyr, Ymarferwyr Traceostomi, Ffisiolegwyr Cardiaidd a phobl eraill gael hyfforddiant mewn amgylchedd ffafriol.

Labordy hyfforddiant sgiliau.

Labordy hyfforddiant sgiliau

10 gorsaf hyfforddi hyblyg sy’n cynnwys 10 system Karl Storz Laparoscopic Stack newydd ac amrywiaeth o offer i gefnogi hyfforddiant ymarferol ar draws yr arbenigeddau mwyaf llawfeddygol.

Darlithfa WIMAT

Darlithfa

Gofod addysgu ag aerdymheru llawn a all gynnwys 50 o gynrychiolwyr.

Ystafell Uned 14 WIMAT

Ystafelloedd Uned 14

Mae ein hystafelloedd Uned 14 yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, cyfweliadau, sesiynau grŵp neu ddefnydd clinigol.

Arlwyo a lluniaeth

Mae gennym ardal fawr i grwpiau lle gellir cynnig arlwyaeth a lluniaeth.

Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT)