Ewch i’r prif gynnwys

Labordy hyfforddiant sgiliau

Labordy hyfforddiant sgiliau.
Labordy hyfforddiant sgiliau.

Mae ein labordy sgiliau yn ofod hyblyg sy’n addas ar gyfer sgiliau ‘gwlyb’ a ‘sych’ er mwyn hyfforddi mewn llawdriniaeth ac endosgopi agored a llai ymwthiol.

Mae’r man yn cynnwys 10 gorsaf hyfforddi hyblyg sy’n cynnwys 10 system Karl Storz Laparoscopic Stack newydd ac amrywiaeth o offer i gefnogi hyfforddiant ymarferol ar draws yr arbenigeddau mwyaf llawfeddygol.

Mae amrywiaeth o adnoddau hefyd ar gael er mwyn cefnogi gweithgareddau yn y labordy, gan gynnwys fodelau pwrpasol sy’n seiliedig ar feinwe anifeiliaid i'w defnyddio a'u trin.

Gellir defnyddio’r labordy ar gyfer:

  • addysgu mewn grwpiau mawr a bach
  • profi ‘blwch tywod’ o syniadau newydd, arloesedd a chysyniadau datblygiadol
  • ymchwil ymarferol o effeithiolrwydd gyda thechnegau clinigol sy’n bodoli eisoes.

Siaradwch gyda’r tîm i drafod sut y gallwn fodloni eich anghenion hyfforddiant.

Mae cefnogaeth dechnegol ar gael am bris ar ben yr hyn a godir ar gyfer y labordy.

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT)