Ewch i’r prif gynnwys

Prif Adeilad yr Ysbyty

Prif Adeilad yr Ysbyty
Prif Adeilad yr Ysbyty

Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XY

Mae Prif Adeilad yr Ysbyty wedi’i leoli ger Central Way ar Gampws Parc y Mynydd Bychan. Mae yna ddau brif fynedfa i’r cyntedd, un fynedfa i gerbydau lle gallwch gael mynediad o gylchfan Gateway Circus, gyda phwyntiau gollwng/codi a safle tacsi tu allan i fynedfa hygyrch. Gallwch gael mynediad i’r ail fynedfa hygyrch o The Gateway drwy lwybrau mewn ardaloedd glaswelltog.

Mae yna nifer o lifftiau a thoiledau hygyrch drwy Brif Adeilad yr Ysbyty. Mae yna ddau ffreutur hygyrch ar y llawr gwaelod a’r llawr gwaelod uchaf.

Parcio Car