Ewch i’r prif gynnwys

Undeb y Myfyrwyr

Students' Union
Students' Union

Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3QN

Gallwch gael mynediad i bob lleoliad yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd drwy’r lifft o fynedfa Plas y Parc a mynedfa Heol Senghennydd.

Ar gyfer gigs yn y Neuadd Fawr, gallwch gadw lle ar y balconi ar gyfer unrhyw un mewn cadair olwyn neu unrhyw un sydd angen cadair. Gallwn drefnu i chi ddod i’r lleoliad cyn y drysau, fodd bynnag, cysylltwch â’r Swyddfa docynnau er mwyn rhoi gwybod i ni.

Os oes angen cymorth arnoch, mae gennym ddiogelwch a staff sydd yma i wneud eich profiad mor bleserus â phosib.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 8 lle parcio beic ar gyfer yr adeilad.