Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Diogelwch

70 Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Os oes gennych ofyniad hygyrchedd, defnyddiwch y ramp sydd wedi’i leoli i’r dde o’r grisiau allanol. Mae yna ganllaw ar ochr y ramp. Ar frig y ramp, mae yna ddrws fynedfa yn syth i’r chwith. Ffoniwch y gloch ger y drws i gael mynediad i’r adeilad.

Os oes angen unrhyw gymorth i ddod i mewn i’r adeilad, ffoniwch dderbynfa Diogelwch ar +44 (0)29 2087 4444.