Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau byd-eang

Mae cynrychiolwyr y brifysgol yn mynd i ddigwyddiadau'n rheolaidd ar gyfer darpar fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, a bydd y rhain yn digwydd wyneb yn wyneb ac yn rhithwir.

Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sawl gwaith bob blwyddyn.

Os nad ydych yn gallu mynychu Diwrnod Agored ond yn ymweld â Chaerdydd, gallwch gysylltu â'r Swyddfa Ryngwladol i drefnu taith campws, neu lawrlwythwch taith hunan-dywys ac archwilio'r campws felly.

Undergraduate Open Days

Open Days are the perfect opportunity for you to experience first-hand what it's like to study and live in Wales' capital city.
For more information and to find out when bookings open, sign up for our email updates.


Discover Cardiff: Postgradaute webinar series

Join our free webinars to get your questions answered and find out about postgraduate study at Cardiff University. Our webinars cover a range of topics from insights into specific programmes, how to apply and what student life is like.

Digwyddiadau sy'n benodol i wledydd

Rhestrir isod y gwledydd lle mae gennym ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Mae gan bob un o'n digwyddiadau ffocws gwahanol ac maen nhw wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr o wledydd penodol. Cynhelir rhai digwyddiadau gan asiantau neu gynghorwyr tra y bydd digwyddiadau eraill yn cael eu cynnal gan staff y brifysgol. Gwiriwch ddisgrifiad y digwyddiad cyn cofrestru.

Os oes gennych chi gwestiynau am ein hymweliadau, cysylltwch â ni.

MABECS East Malaysia Roadshow (Miri)

We invite all prospective students and applicants at all levels of study to join us and find out more about courses, entry requirements, scholarships, and student life at Cardiff University.

Yin Yin Cheong Yin Yin Cheong will be our representative at the event, if you have any questions then get in touch