Ewch i’r prif gynnwys

Ymgeiswyr clirio ac ymgeiswyr hwyr

Talybont North
Mae gan y brifysgol 17 o breswylfeydd gyda dros 5,500 o ystafelloedd gwely.

Os ydych wedi ymgeisio am le i astudio y tu allan i gylchoedd mynediad arferol UCAS, h.y. ar ôl 30 Mehefin 2019.

Byddwn ni’n cynnig llety i ymgeiswyr Clirio/Cofnod Derbyn o flaen llaw (RPA)/ymgeiswyr hwyr yn ein preswylfeydd ar sail y cyntaf i’r felin.

Byddwn ni’n dechrau prosesu ceisiadau erbyn Dydd Llun 2 Medi 2019. Er y gwnawn ni’n gorau glas i ddyrannu llety i fyfyrwyr, os nad yw hynny’n bosib, fe fyddwn yn rhoi cymorth ac arweiniad i chi sicrhau llety yn y sector preifat.

Beth mae angen i mi ei wneud?

Unwaith rydych wedi derbyn eich cynnig i astudio yn bendant, byddwn yn anfon ebostio atoch gyda chyfarwyddiadau ynglŷn â sut i wneud cais am breswylfeydd y Brifysgol ar-lein. Y cynharaf gallwch wneud cais am le ym mhreswylfeydd y Brifysgol, y mwyaf tebygol fydd hi ein bod yn gallu cynnig lle i chi. Byddwn yn dechrau prosesu ceisiadau erbyn Dydd Llun 2 Medi 2019.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am argaeledd ystafelloedd a byddwn yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i lety addas i chi. Byddwn yn eich cynghori os nad ydym yn gallu cadw lle i chi ym mhreswylfeydd y Brifysgol. Yn ogystal, byddwn yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi ar gyfer dod o hyd i lety addas yn y sector preifat.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i le yn llety’r sector preifat ac nid oes lle ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol erbyn yr wythnos Gofrestru, yna bydd gennym nifer o ystafelloedd mewn llety dros dro a fydd ar gael i chi am gyfnod cyfyngedig (yn ystod mis Medi/Hydref). Byddwn yn codi ffi fechan am hyn. Fel canllaw, y ffi yn ystod 2018/2019 oedd £15 y noson.