Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein tîm wedi cyfrannu i brosiectau ymchwil sydd yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau.

Rydym hefyd yn gweithio ym maes arloesedd methodolegol, archwilio technegau chwilio llenyddiaeth newydd a'r defnydd o chwilio testun i wella effeithlonrwydd adolygu.


Yn ogystal â'r cysylltiadau gwaith agos gyda grwpiau ymchwil o fewn y Brifysgol, rydym hefyd yn cydweithio'n agos gyda nifer o sefydliadau allanol fel:

Prosiectau

Dod o hyd i brosiectau ymchwil cyfredol ac sydd wedi dod i ben ar bynciau fel gofal lliniarol, gwarchod plant a monitorau cardiaidd.

Cyhoeddiadau

Archwiliwch yr amrywiaeth o gyhoeddiadau diweddaraf.