Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn darparu ymgynghoriaeth a gwasanaethau hyfforddi ar gyfer y rhai ar fin ymgymryd ag adolygiadau systematig neu lenyddiaeth.

SURE team
SURE team

Ariannwyd ein tîm yn bennaf gan grantiau ac maent yn cynnwys arbenigwyr gwybodaeth ac adolygwyr systematig. Rydym yn adnabod, gwerthuso, crynhoi tystiolaeth gyfredol, dibynadwy ac yn dysgu dulliau adolygu systematig.

Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth yn y meysydd canlynol:

  • datblygu protocol a methodolegau
  • cyfosod tystiolaeth
  • dylunio chwilio
  • chwilio llenyddiaeth
  • hyfforddiant mewn strategaethau chwilio, chwilio cronfeydd data ac arfarniad beirniadol.

Rydym wedi cyfrannu tuag at amrywiaeth o brosiectau ymchwil Rydym yn gweithio ym maes arloesedd methodolegol, yn archwilio technolegau chwilio llenyddiaeth newydd a defnyddio chwilio am destun i wella effeithlonrwydd adolygu.