Ewch i’r prif gynnwys

Blogiau

Blogiau o Barc Ymchwil Gwyddor Gymdeithasol Prifysgol Caerdydd.

Mae cryfderau SPARK yn disgleirio yn y REF

Mae cryfderau SPARK yn disgleirio yn y REF

7 Mehefin 2022

Y sgôr uchaf ar gyfer ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol Mae cymuned ymchwil gyntaf y gwyddorau cymdeithasol yn y DU – SBARC – yn creu gwaith arweiniol o safon ryngwladol, yn […]

Sbarduno darpar strategaeth arloesi Cymru

Sbarduno darpar strategaeth arloesi Cymru

24 Mai 2022

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n trefnu rhaglen o weithgareddau i helpu i lywio a gwella polisïau ac arferion arloesi yng Nghymru. Mae rôl parciau gwyddor yn y gwaith o gyflawni strategaethau arloesi’n cael […]

Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

Adeilad sbarc|spark yn agor drysau newydd

24 Mai 2022

Mae canolfan flaenllaw newydd lle mae syniadau’n tanio broses o ddyfeisio wedi agor ei drysau.sbarc|spark – mae cartref arloesedd Caerdydd – yn dwyn ynghyd ymchwilwyr, entrepreneuriaid, busnesau newydd i fyfyrwyr a […]

Syniadau i ysgogi: Creu parc gwyddorau cymdeithasol i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol mawr

Syniadau i ysgogi: Creu parc gwyddorau cymdeithasol i fynd i’r afael â heriau cymdeithasol mawr

23 Mai 2022

Mae ein cymdeithas yn wynebu llawer o heriau cymhleth, megis y pandemig COVID-19 parhaus ac argyfwng y newid yn yr hinsawdd. Yn ein byd o gysylltiadau a chymhlethdodau byd-eang, ni […]

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

Sbarduno Ymchwil ym maes Iechyd a Gofal yng Nghymru

26 Ebrill 2022

Mae carfan o academyddion talentog o Barc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SBARC) Prifysgol Caerdydd ymhlith rhestr o Uwch Arweinwyr Ymchwil sydd wedi’i gyhoeddi gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae Ymchwil Iechyd a Gofal […]

Cwmnïau’n talu’r pris am ddewis parhau i fasnachu yn Rwsia

Cwmnïau’n talu’r pris am ddewis parhau i fasnachu yn Rwsia

5 Ebrill 2022

Yn ystod oriau mân dydd Iau, 24 Chwefror 2022, dechreuodd Rwsia ei ymosodiad ar Wcráin. Oherwydd hynny, dewisodd llawer o gwmnïau rhyngwladol roi’r gorau i fasnachu yn Rwsia am y […]

Bydd sbarc|spark ‘yn cefnogi arloesedd ac yn helpu i ddiogelu swyddi’

Bydd sbarc|spark ‘yn cefnogi arloesedd ac yn helpu i ddiogelu swyddi’

29 Mawrth 2022

Mae gan sbarc|spark rôl allweddol i’w chwarae wrth gasglu ymchwilwyr o dan yr un to i greu syniadau newydd a llwybrau ymchwil newydd, meddai’r Athro Chris Taylor, Cyfarwyddwr SBARC – […]

Pŵer partneriaeth

Pŵer partneriaeth

21 Chwefror 2022

Bydd canolfan newydd sbarc|spark Caerdydd yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd i gysylltu â’i gilydd ar draws disgyblaethau ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol i greu ffyrdd newydd o weithio. […]

Deall Lleoedd Cymru: Llenwi’r bwlch tystiolaeth ar gyfer lleoedd yng Nghymru

Deall Lleoedd Cymru: Llenwi’r bwlch tystiolaeth ar gyfer lleoedd yng Nghymru

14 Rhagfyr 2021

Mae prinder tystiolaeth gadarn a chyson yn genedlaethol ar lefel tref wedi bod yn broblem hirsefydlog yn y DU. Heb dystiolaeth, mae'n anodd i randdeiliaid tref, megis cynllunwyr, cynghorau tref, […]

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

Cwrdd â Tîm sbarc|spark!

7 Rhagfyr 2021

Mae canolfan arloesedd unigryw sy'n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc | spark wedi cael ei ddisgrifio fel 'uwchlabordy newydd cymdeithas.' Mae'n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid […]

Oni nodir yn wahanol, barn yr awdur yw'r safbwyntiau a gynhwysir yn y blog hwn ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli barn Prifysgol Caerdydd.