Ewch i’r prif gynnwys

The Low Carbon Built Environment (LCBE)

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae'r prosiect Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) yn dod ag academyddion a diwydiant Cymru ynghyd i leihau allyriadau carbon deuocsid sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd adeiledig.

Mae'r rhaglen yn targedu'r sector amgylchedd adeiledig ar bob graddfa o gydran i adeilad i ranbarth. Bydd hefyd yn cynnwys pob cam o'r broses amgylchedd adeiledig o gynllunio trwy ddylunio ac adeiladu i weithredu.

Bydd rhai adeiladau newydd ac sy'n bodoli eisoes yn cael eu hystyried a bydd perfformiad gwahanol dechnolegau sy'n gysylltiedig ag adeiladau yn cael ei fonitro. Yn ogystal, bydd y broses arloesi, defnyddio technoleg a datblygu'r farchnad yn cael ei harchwilio.

Mae'r prosiect Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel yn rhan o'r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel.