Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) SPECIFIC 2

PV installation, Swansea
PV installation, Swansea

Nod tîm ymchwil LCBE SPECIFIC 2 yw optimeiddio ‘dull seiliedig ar systemau cyfan’ sy’n cyfuno cyflenwad ynni adnewyddadwy a thechnegau lleihau’r galw a storio ynni i greu amgylchedd adeiledig carbon isel fforddiadwy, y gellir ei efelychu.

Mae’r Tîm Ymchwil Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel (LCBE) yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), Prifysgol Caerdydd, wedi sicrhau £3 miliwn i symud ymlaen gyda gweithredu technolegau carbon isel fforddiadwy y gellir eu hefelychu yn yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru fel rhan o raglen waith WEFO SPECIFIC. Mae’r Tîm LCBE yn cydweithio â diwydiant, llywodraeth, academia a’r cyhoedd ar 15 o brosiectau arddangos i optimeiddio ‘dull gweithredu seiliedig ar systemau cyfan’, sy’n cyfuno cyflenwad ynni adnewyddadwy, technolegau lleihau’r galw am ynni a storio ynni i greu amgylchedd adeiledig carbon isel y mae modd ei efelychu, ac sy’n fforddiadwy ac yn briodol i’r cyd-destun.  Mae’r buddsoddiad hwn yn rhan o brosiect £26 miliwn a gefnogir gan yr UE sy’n cynnwys consortiwm o sefydliadau academaidd a diwydiannol dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, BASF, NSG Pilkington, Tata Steel ac ystod eang o bartneriaid busnes ac academaidd eraill, a bydd yn parhau tan 2021.

Cynnydd

Mae’r tîm LCBE yn datblygu ac yn treialu’r dull gweithredu seiliedig ar systemau cyfan, ac yn mynd ati i fodelu a monitro perfformiad ynni ac amgylcheddol ystod eang o amgylcheddau adeiledig er mwyn cynnig cyfres fforddiadwy o atebion y gellir eu hefelychu, gyda thystiolaeth o arbedion carbon, cost technolegau, cyflenwad ynni, galluoedd storio a defnydd, ac arbedion cost ynni.

Defnyddir canlyniadau monitro a modelu i lywio’r broses o wneud penderfyniadau ynghylch cyfres o atebion sydd wedi cael eu harddangos mewn ystod o adeiladau, gan gynnwys grwpiau o dai cymdeithasol ac ym meddiant y perchennog.  Wedi i’r technolegau gael eu rhoi ar waith yn ymarferol, bydd y monitro’n parhau i ddarparu tystiolaeth o berfformiad amgylcheddol ac ynni ar waith.

Cyhoeddiadau

  • Phil Jones, XiaoJun Li, Emmanouil Perisoglou, Jo Patterson, ‘Five Energy Retrofit Houses in South Wales’, Energy and Buildings 154 (2017), 335–42.
  • Coma Bassas, Ester, Patterson, Joanne a Jones, Phillip 2020. Adolygiad o esblygiad pensaernïaeth breswyl werdd.  Renewable and Sustainable Energy Reviews 125 , 109796. 10.1016/j.rser.2020.109796
  • Jones, Phillip, Li, Xiaojun, Coma Bassas, Ester, Perisoglou, Emmanouil a Patterson, Jo 2020. Tŷ positif o ran ynni: asesu perfformiad trwy efelychu a mesur.  Energies 13 (18) , 4705. 10.3390/en13184705
  • Jones, Phillip, Li, Xiaojun, Coma Bassas, Ester, Perisoglou, Emmanouil a Patterson, Jo 2020. Tŷ positif o ran ynni: asesu perfformiad trwy efelychu a mesur.  Energies 13 (18) , 4705. 10.3390/en13184705

Staff Academaidd

Cyllid

Cronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, blwyddyn: 2016‒21

Cyswllt

Yr Athro Jo Patterson

Yr Athro Jo Patterson

Professorial Research Fellow

Email
patterson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4754