Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

A man drawing in a sketch book at a working temple site in India.
Dyma Adam Hardy ar safle Teml Shree Kalyana Venkateshwara yn 2017.

Rydym yn ganolfan ymchwil o fewn Ysgol Bensaernïaeth Cymru sydd wedi ymroi i astudio De Asia a’i phobloedd ledled y byd.

Rydym yn integreiddio ymchwil academaidd ag arfer creadigol drwy brosiectau ymchwil, cyhoeddiadau, a gwaith dylunio. Fe'i sefydlwyd ym 1995 gan Adam Hardy, ac mae PRASADA wedi bod yn rhan o Ysgol Bensaernïaeth Cymru ers 2004.

Ein gwaith ymchwil

Rydym wedi cynnal cyfres barhaus o brosiectau ymchwil. Dyfarnwyd grantiau ymchwil mawr ar gyfer gwaith ymchwil ar hanes a theori o bensaernïaeth Deml Indiaidd gan y Cyngor Ymchwil Dyniaethau a'r Delfyddydau (AHRC) ac Ymddiriedolaeth Leverhulme. Aeth dau brosiect diweddar a ariannwyd gan yr AHRC, Cronfa Newton a'r Cyngor Indiaidd dros Ymchwil Hanesyddol (ICHR) i'r afael â thema treftadaeth yng nghyd-destun trefoli cyflym yn India. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys yr Academi Brydeinig, y Gymdeithas Astudiaethau De Asiaidd, a Ymddiriedolaeth INTACH DU.

Mae ein cydweithwyr yn cynnwys Amgueddfa Prydain, Amgueddfa Victoria ac Albert, Yr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd (SOA) ac, yn yr India, Ysgol Cynllunio a Phensaernïaeth (SPA), Bhopal, a DRONAH.

Yr ydym wedi cefnogi mwy nac ugain myfyriwr ymchwil ôl-raddedig i gwblhau eu graddau yn hanes celf a phensaernïaeth De Asia. Mae'r rhwydwaith hwn o ymchwilwyr wedi ein galluogi i gynnal cysylltiadau rhyngwladol cryf yn y maes hwn.

Hefyd, cynaliasom y 23 Cynhadledd Eilflwydd Cymdeithas Ewropeaidd archaeoleg De Asiaidd a chelf (EASAA) ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2016.

Ymgynghoriaeth

Mae ein gwaith ymgynghori yn canolbwyntio'n bennaf ar ddyluniad a chadwraeth temlau Hindŵaidd, gan gynnwys temlau yn y DU ac, ar hyn o bryd, dyluniad newydd teml draddodiadol ger Bangalore yn arddull addurnedig Hoysala o'r ddeuddegfed ganrif.

Cawsom ein comisiynu gan Gronfa Henebion y Byd, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Madhya Pradesh, i ddatblygu strategaeth cadwraeth ar gyfer safle teml Ashapuri. Mae gwaith arall wedi amrywio o ddylunio dodrefn stryd i gynnal arddangosfa.