Ewch i’r prif gynnwys
Dr Ed Poole

Dr Ed Poole

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Email
pooleeg@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5574
Campuses
10.2.01, 8 Ffordd y Gogledd, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Amdanaf fi:

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd ydwyf, lle rwy’n dysgu Gwleidyddiaeth Diriogaethol. Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud â gwleidyddiaeth cenhedloedd hanesyddol Ewrop, datganoli cyllidol, ac ymatebolrwydd y llywodraeth mewn systemau gwleidyddol aml-lefel. Cwblheais fy ngradd doethuriaeth mewn Gwyddor Wleidyddol yn Ysgol Economeg Llundain (LSE).

Fe ges i radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus ym Mhrifysgol Pennsylvania ac yna fe weithiais mewn nifer o swyddi yn ymwneud â materion cyllidol yn yr Unol Daleithiau. Fel ymgynghorydd cyllideb yn Public Financial Management, cwmni ymgynghori ariannol mwyaf yr Unol Daleithiau, gweithiais gyda llywodraethau taleithiol a lleol ar gynlluniau i wella refeniw a lleihau gwariant. Gweithiais hefyd i dalaith Pennsylvania fel ymgynghorydd arbennig i ddau ysgrifennydd y gyllideb yng nghabinet Llywodraethwr Edward G. Rendell.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2017: PhD mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol, Ysgol Economeg Llundain. Teitl: "Essays on the Political Economy of Decentralization"

2016: PgCUTL: Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu yn y Brifysgol (PgCUTL) (Cymrawd yr Academi Addysg Uwch), Prifysgol Caerdydd

2013: CBAC: Ysgrifennu Graenus, rhan o Dystysgrif mewn Hyfedredd Iaith: Defnyddio’r Gymraeg.

2013: PGCertHE: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch (Associate Level), Ysgol Economeg Llundain

2011: MRes mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol (Ffrwd Mesurol), Ysgol Economeg Llundain

2004: MGA (Master of Government Administration), Prifysgol Pennsylvania, Fels Institute of Government

1999: BSc Llywodraeth (Gradd Dosbarth Cyntaf), Ysgol Economeg Llundain

Trosolwg Gyrfa

2014-presennol: Darlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd

2012-13: Cynorthwy-ydd Addysgu Ôl-raddedig, Ysgol Economeg Llundain

2006-10: Ymgynghorydd Arbennig i Ysgrifennydd y Gyllideb, Swyddfa Cyllideb y Llywodraethwr, Talaith Pennsylvania, Harrisburg, PA

2004-06: Ymgynghorydd Cyllideb, Public Financial Management, Inc., Philadelphia, PA

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Cynghorwr Arbenigol i’r Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018)

'Pencampwr Addysg Gymraeg', Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr Caerdydd (2016)

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o Gymdeithas Gwyddoniaeth Wleidyddol Ewrop

Safleoedd academaidd blaenorol

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Adran y Llywodraeth, Ysgol Economeg Llundain

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

'Brexit ac economi Cymru' (Rhagfyr 2017), Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd

'Brexit a'r Economi, Ble ydym ni nawr?' (Gorffennaf 2017), Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

'Deyrnas Anghytûn?', Darlith i Studiedag y New Flemish Alliance (N-VA), Senedd Fflemig, Brwsel (Mehefin 2017)

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd cylchgrawn: Regional and Federal Studies, British Journal of Politics and International Relations, Public Administration.

Cyhoeddiadau

2022

2021

2019

2016

Addysgu

Addysgu 2020-21:

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Wleidyddol - myfyrwyr blwyddyn 1af

Gwleidyddiaeth Cymru Fodern - myfyrwyr 2il flwyddyn

Economi Wleidyddol - myfyrwyr 3ydd flwyddyn

Cyhoeddiadau:

Henderson, A., Poole, E.G., Wyn Jones, R., Wincott, D., Larner, J. & Jeffery, C. (2020) Analysing vote-choice in a multinational state: National identity and territorial differentiation in the 2016 Brexit vote, Regional Studies https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1813883

Poole, E.G. and Ifan, G. (2019). Internal coordination of social security in the United Kingdom. European Journal of Social Security. Vol 21, Issue 2, p. 153-162 https://doi.org/10.1177/1388262719844984

Poole, E.G. (2019). How institutional culture trumps tier effects: evidence from government responsiveness to FOI requests. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol 29, Issue 2https://doi.org/10.1093/jopart/muy039

Ifan, G. and Poole, E.G. (2019). Devolution and decentralisation in social security: the situation in the United Kingdom, in Schoukens, P. & Vonk, G. (eds) (2019) Devolution and Decentralisation in Social Security: A European Comparative Perspective. The Hague: Eleven International Publishing

Poole, E.G. (2018). An electoral calculus? Dual incentives and committee assignment in the UK’s mixed-member legislatures. Regional and Federal Studies. https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1540980

Poole, E.G. (2017) Wales and Brexit, in Hassan, G & Gunson, R (eds) (2017) Scotland, the UK and Brexit: A Guide to the Future. IPPR Scotland, Luath Press.

Poole, E.G., Ifan, G. & Phillips, D. (2017). Fair Funding for Taxing Times? Assessing the Fiscal Framework Agreement [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. and the Institute for Fiscal Studies. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/11/Fair-Funding-for-Taxing-Times-Assessing-the-Fiscal-Framework-Agreement.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. & Phillips, D. (2016). Barnett Squeezed? Options for a Funding Floor after Tax Devolution. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. and the Institute for Fiscal Studies. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/12/161209-WGC-IFS-2nd-Report-Barnett-Squeezed.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. & Phillips, D. (2016). For Wales Don’t (Always) See Scotland: Adjusting the Welsh Block Grant after Tax Devolution. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre and the Institute for Fiscal Studies. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/10/WGC-IFS-Report-Oct-2016.pdf

Ifan, G. & Poole, E.G. (2016). Devolving Stamp Duty and Landfill Tax to Wales. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2013/10/Devolving-Stamp-Duty-and-Landfill-Tax-to-Wales.pdf

Ifan, G. & Poole, E.G. (2016). Estimating Wales’ Net Contribution to the European Union. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/05/Estimating-Wales%E2%80%99-Net-Contribution-to-the-European-Union.pdf

Poole, E.G, Ifan, G. and Wyn Jones, R. (2016). Government Expenditure and Revenue Wales 2016. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/04/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2016.pdf

Supervision

Past projects