Ewch i’r prif gynnwys
Dr David Callander

Dr David Callander

Uwch-ddarlithydd

Email
callanderd@caerdydd.ac.uk
Campuses
Ystafell 1.73, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n arbenigo ar lenyddiaeth yr Oesoedd Canol a barddoniaeth gynnar Gymraeg yn enwedig. Mae fy ymchwil yn gymharol ac yn ceisio edrych ar yr hyn y gallwn ei ddysgu o ddod â thraddodiadau llenyddol tra gwahanol ynghyd, gan gymharu testunau Cymraeg Canol, Hen Saesneg, Saesneg Canol, a Lladin canoloesol â'i gilydd. Mae gennyf ddiddordeb hefyd i gymharu’r modern a’r canoloesol, a hynny mewn sawl ffordd. Rwy’n astudio fel y mae theori lenyddol fodern yn gallu cyfoethogi ein dealltwriaeth o lenyddiaeth ganoloesol ond hefyd y ffordd mae’r llenyddiaeth ganoloesol ei hun yn gallu herio a chyfrannu at theori lenyddol gyfoes. Mae darllenwyr diweddarach o lenyddiaeth ganoloesol wedi mynd â’m sylw i hefyd, yn enwedig ysgrifenwyr y cyfnod modern cynnar a gopïai lenyddiaeth ganoloesol a’i thrawsffurfio at eu dibenion eu hunain.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar lyfr newydd (o dan gontract gyda Gwasg Prifysgol Cymru) yn seiliedig ar antholeg hagiograffaidd dairieithog, sef Yale, Osborn fb229. Rwyf hefyd yn gweithio ar brosiect i olygu'r cerddi Cymraeg a briodolir i Fyrddin.

Bywgraffiad

Swyddi Academaidd

 • Awst 2022 - heddiw: Uwch-ddarlithydd yn y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2019 - Gorffennaf 2022: Darlithydd yn y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2018 - Medi 2019: Cymrawd Ymchwil Iau, Coleg y Santes Catrin, Caergrawnt
 • Hydref 2017 - Medi 2018: Cymrawd Ymchwil, Prosiect Vitae Sanctorum Cambriae, Caergrawnt

Addysg a Chymwysterau

 • 2019 Tystysgrif Uwchraddedig Dysgu mewn Addysg Uwch, Prifysgol Caergrawnt
 • 2017 PhD, ASNC, Prifysgol Caergrawnt
 • 2015-16 Ysgoloriaeth Astudio Tramor yr Ymddiriedolaeth Leverhulme, Eberhard Karls Universität Tübingen
 • 2013 MPhil, ASNC, Prifysgol Caergrawnt
 • 2012 BA, Saesneg, Prifysgol Rhydychen

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd o'r Academi Addysg Uwch
Darlithydd cysylltiol, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Pwyllgorau ac adolygu

Cyd-olygydd Llên Cymru
Golygydd adolygiadau, Studia CelticaAelod o Fwrdd Golygyddol Proceedings of the Harvard Celtic Colloquium

Cyhoeddiadau

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Addysgu

Rwy'n arwain ar y modiwlau canlynol ar hyn o bryd:

BA Cymraeg

 • Herio’r Traddodiad Llenyddol
 • Trafod ein Llên
 • Blas ar Ymchwil
 • Ymchwilio Estynedig
 • Ymchwilio Proffesiynol
 • Ymchwilio Proffesiynol Estynedig

Rwyf hefyd yn cyfrannu neu wedi cyfrannu i'r modiwlau canlynol:

BA Cymraeg

 • Sgiliau Llafar
 • Defnyddio’r Gymraeg
 • Y Gymraeg Heddiw
 • Modern Welsh Literature
 • Dafydd ap Gwilym
 • Awdur, Testun a Darllenydd

MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 • Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
 • Archwilio Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd
 • Pwnc Arbenigol
 • Prosiect Ymchwil Estynedig

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol
 • Llenyddiaeth Hen Saesneg a Saesneg Canol (y farddoniaeth yn enwedig)
 • Llenyddiaeth Arthuraidd
 • Llenyddiaeth gymharol mewn cyd-destun canoloesol
 • Theori naratif a theori barddoniaeth
 • Testunau Lladin o Gymru (bucheddau’r saint yn enwedig)
 • Golygu testunau canoloesol (barddoniaeth yn enwedig)
 • Derbyniad llenyddiaeth ganoloesol mewn cyfnodau diweddarach

Rwy’n croesawu ceisiadau gan ddarpar-fyfyrwyr ôl-raddedig sydd â diddordeb yn y meysydd hyn.

Rwyf hefyd yn Gyd-Ymchwilydd ar brosiect AHRC mawr ar farddoniaeth Myrddin (gwerth y grant: £716,013 https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FW000717%2F1).

Supervision

Goruchwyliaeth gyfredol

Jessica Shales

Research student

Proffiliau allanol

Unedau Ymchwil