Ewch i’r prif gynnwys
Dr David Callander

Dr David Callander

Darlithydd

Ysgol y Gymraeg

Email
callanderd@caerdydd.ac.uk
Campuses
Ystafell 1.73, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n arbenigo ar lenyddiaeth yr Oesoedd Canol ac yn enwedig barddoniaeth Gymraeg a barddoniaeth Hen Saesneg a Saesneg Canol. Mae fy ymchwil yn gymharol ac yn ceisio edrych ar yr hyn y gallwn ei ddysgu o ddod â thraddodiadau llenyddol tra gwahanol ynghyd. Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn cymharu’r modern a’r canoloesol, a hynny mewn sawl ffordd. Rwy’n astudio fel mae theori lenyddol fodern yn gallu cyfoethogi ein dealltwriaeth o lenyddiaeth ganoloesol ond hefyd y ffordd mae’r llenyddiaeth ganoloesol ei hun yn gallu herio a chyfrannu at theori lenyddol gyfoes. Mae darllenwyr diweddarach o lenyddiaeth ganoloesol wedi mynd â’m sylw i hefyd, yn enwedig ysgrifenwyr y cyfnod modern cynnar a gopïai lenyddiaeth ganoloesol a’i thrawsffurfio at eu dibenion eu hunain.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio ar destunau Cymraeg a Lladin o lawysgrif newydd ei darganfod, sef Yale, Osborn fb229. Rwy’n edrych hefyd ar fucheddau’r seintiau a’r cerddi iddynt yn ehangach a’r trawsffurfiad o destunau Cymraeg Canol (y farddoniaeth gynnar yn enwedig) mewn canrifoedd diweddarach.

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o Gaerdydd, astudiais Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn Rhydychen, cyn symud i Gaergrawnt ar gyfer MPhil a PhD yn yr adran Eingl-Saesneg, Llychlynneg a Chelteg. Yn ystod fy amser yno, fe’m gwobrwywyd ag Ysgoloriaeth Astudio Tramor yr Ymddiriedolaeth Leverhulme a threuliais flwyddyn yn Eberhard Karls Universität Tübingen yn 2015–16. Yn 2017–18, bum yn aelod o brosiect Vitae Sanctorum Cambriae, yn cynhyrchu golygiadau a chyfieithiadau newydd o fucheddau Lladin seintiau Cymru. Cefais fy ethol yn Gymrawd Ymchwil yng Ngholeg y Santes Catrin, Caergrawnt, y flwyddyn wedyn, cyn dod yn Ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyhoeddiadau

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Addysgu

Rwy’n cyfrannu i’r modiwlau canlynol:

BA Cymraeg

 • CY1500 Sgiliau Llafar
 • CY1501 Defnyddio’r Gymraeg
 • CY1510 Trafod ein llên
 • CY1603 Herio’r Traddodiad Llenyddol
 • CY3105 Dafydd ap Gwilym
 • CY3900 Blas ar Ymchwil
 • CY3905 Ymchwilio Estynedig

MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

 • Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol
 • CYD401 Pwnc Arbennig 1

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol
 • Llenyddiaeth Hen Saesneg a Saesneg Canol (y farddoniaeth yn enwedig)
 • Llenyddiaeth Arthuraidd
 • Llenyddiaeth gymharol mewn cyd-destun canoloesol
 • Theori naratif a theori barddoniaeth
 • Testunau Lladin o Gymru (bucheddau’r saint yn enwedig)
 • Golygu testunau canoloesol (barddoniaeth yn enwedig)
 • Derbyniad llenyddiaeth ganoloesol mewn cyfnodau diweddarach

Rwy’n croesawu ceisiadau gan ddarpar-fyfyrwyr ôl-raddedig sydd â diddordeb yn y meysydd hyn.