Ewch i’r prif gynnwys

Her uwchfarathon i un o gynfyfyrwyr Caerdydd

11 Gorffennaf 2017

Jamie Maddison running through desert - Credit Matthew Traber.
Credit: Matthew Traber

Bydd Jamie Maddison, un o gynfyfyrwyr yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn dechrau uwchfarathon 100 milltir yn Kazakhstan ym mis Medi.

Mae Jamie, sy'n 28 oed, yn gweithio fel siaradwr antur a strategydd cynnwys yn Llundain, ac yn gobeithio cwblhau'r her mewn 24 awr.

Bydd yn rhaid i Jamie ddod o hyd i'r ffordd gywir wrth redeg, a dim ond cerbyd cefnogaeth fydd yn ei ddilyn, wrth iddo groesi anialwch Saryesik-Atyrau yn Nwyrain Kazakhstan – gwlad nad oedd yn caniatáu pobl i deithio yn ôl ac ymlaen i'r Undeb Ewropeaidd yn y 1990au.

Dywedodd: “Rwy'n ceisio canolbwyntio ar rannau o'r byd nad yw pobl gartref yn gwybod llawer amdanynt...”

 Jamie Maddison rock climbing - Credit Matthew Traber.
Credit: Matthew Traber.

Wrth astudio yng Nghaerdydd, datblygodd Jamie "frwdfrydedd mawr am ddringo creigiau" fel Ysgrifennydd Clwb Mynydda'r Brifysgol. Fe wnaeth teithiau i Ganolfan Ddringo Ryngwladol Cymru bob dydd Mawrth a dydd Iau, ac i Benrhyn Gŵyr ar benwythnosau, roi Jamie ar drywydd wnaeth arwain at deithiau ledled Asia.

Dodechahedron shaped building - Credit Matthew Traber
Credit: Matthew Traber

Ers graddio, mae Jamie wedi teithio mewn ardaloedd anghysbell ledled y byd, gan gynnwys dod o hyd i bennau saeth o'r 10fed ganrif ym mynyddoedd Tajikistan, darganfod heb gyfleuster Sofietaidd ar gyfer arbrofi ag arfau, a rhedeg gyda bugeiliaid camelod yn Uzbekistan.

Meddai TJ Rawlinson, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Cynfyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd: “Mae taith Jamie yn enghraifft o'r pethau anhygoel y gall ein cymuned o 155,000 o gynfyfyrwyr wneud â'u bywydau ar ôl graddio o Gaerdydd...”

Mae taith Jamie wedi'i gefnogi gan y gwneuthurwyr oriorau Prydeinig, Christopher Ward, a'u rhaglen Challenger sy'n helpu pobl dalentog i oresgyn heriau i'w helpu i gyflawni eu huchelgeisiau.

Darllenwch am sut mae Jamie'n paratoi ar gyfer ei daith yma.

Rhannu’r stori hon

From wingwalkers to award-winning writers, our talented alumni community is making an impact on the world around them.