Ewch i’r prif gynnwys

Cynnal ein partneriaid o Brifysgol Gothenburg

25 Medi 2023

Visitors from the Uni of Gothenburg

Yn ddiweddar croesawom gydweithwyr o Brifysgol Gothenburg i Gaerdydd, i adnewyddu ein cytundeb partneriaeth a dangos iddynt yr holl safleoedd gwych sydd gan Gaerdydd i'w cynnig!

Mae gan ein Hysgol Gwyddorau Gofal Iechyd bartneriaeth hirsefydlog gydag Academi Sahlgrenska ym Mhrifysgol Gothenburg, un o'r sefydliadau addysg uwch mwyaf blaenllaw yn Sgandinafia.

Mae Academi Sahlgrenska yn darparu rhaglenni mewn meddygaeth, odontoleg a gwyddorau gofal iechyd, ac mae ganddo ffocws ymchwil cryf mewn meysydd fel gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, canser, metaboledd, niwrowyddoniaeth, obstetreg, odontoleg, brechlynnau, a firoleg.

Mae'r bartneriaeth hon wedi agor cymaint o ddrysau i'n myfyrwyr Nyrsio a Therapi Galwedigaethol, sydd wedi elwa o gyfnewidfeydd myfyrwyr ym Mhrifysgol Gothenburg, lle gallant dynnu ysbrydoliaeth gan gyd-fyfyrwyr gofal iechyd a gweithwyr proffesiynol profiadol, a mireinio eu sgiliau gofal ymarferol a chleifion, yn ogystal â'u gwybodaeth ddamcaniaethol.

Roedd gan Katie Ham, myfyriwr Nyrsio Oedolion a wnaeth gyfnewid ym Mhrifysgol Gothenburg yng Ngwanwyn 2023, y canlynol i ddweud:

Cefais amser gwych yn Gothenburg, a gobeithio y bydd yr ymweliad yn golygu bod eraill yn cael yr un cyfleoedd gwych yn y dyfodol!
Katie Ham, myfyriwr Nyrsio Oedolion

Roedd cynnal ein partneriaid yn gyfle delfrydol i adnewyddu ein partneriaeth academaidd, a thrafod ehangu cyfleoedd symudedd myfyrwyr i gynnwys myfyrwyr Ffisiotherapi, Radiograffeg ac Ymchwil Ôl-raddedig.

Ychwanegodd Dr Ricky Hellyar, Cydlynydd Cyfnewid Rhyngwladol Nyrsio:

Mae gan ein Hysgol ac Academi Sahlgrenska berthynas waith wych sydd wedi bod â manteision gwych i'n myfyrwyr israddedig dros y blynyddoedd. Mae'r cytundeb newydd, ochr yn ochr â'n huchelgeisiau ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol, yn hynod gyffrous i staff a myfyrwyr.
Dr Richard Hellyar Darlithydd: Nyrsio Oedolion

Yn ystod yr ymweliad, manteisiwyd hefyd ar y cyfle i ddangos i'n partneriaid yr holl safleoedd sydd gan ein prifddinas anhygoel i'w cynnig, gan gynnwys ymweliadau â Bae Caerdydd, Castell Ogwr ac Amgueddfa Sain Ffagan, sydd ar hyn o bryd yn cynnal arddangosfa ar ofal iechyd yng Nghymru.

Yn y dyfodol, rydym yn gobeithio cryfhau'r bartneriaeth hon ymhellach fyth, ac archwilio hyd yn oed mwy o gyfleoedd ar gyfer symudedd myfyrwyr a chydweithio ymchwil.

Rhannu’r stori hon