Ewch i’r prif gynnwys

Sylfaenydd busnes o Gaerdydd yn cwrdd â Syr Richard Branson

10 Hydref 2017

Voom Pitch

Bydd entrepreneur o Brifysgol Caerdydd yn cyflwyno ei syniad i Syr Richard Branson ar ôl ennill £5,000 mewn cystadleuaeth Busnes Virgin Media ranbarthol.

Cafodd cwmni Daniel Swygart, TrekinHerd, sef ap symudol ar gyfer heicwyr ac anturwyr awyr agored, y wobr gyntaf yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf fel rhan o Daith Voom 2017.

Nawr bydd Daniel yn cwrdd â'r pennaeth ar gwmni Virgin am frecwast hwyr yn Llundain y dydd Iau hwn 12 Hydref.

Yn wreiddiol o Landegla, ger Rhuthun, sefydlodd Daniel TrekinHerd pan oedd yn astudio economeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Cafodd y syniad ar gyfer yr ap ar ôl ii Dan sylweddoli nad oedd modd iddo rannu ei anturiaethau, chwilio'n hawdd am leoedd newydd i ymweld â nhw, neu gwrdd â phobl eraill â diddordebau tebyg.

Mae TrekinHerd yn cynnig platfform cymdeithasol ar gyfer anturwyr awyr agored a heicwyr ar raddfa fyd-eang, gan alluogi defnyddwyr i bwysleisio eu taith lle bynnag y bônt yn y byd.

Yn ôl Daniel: "Bydd cwrdd â Syr Richard Branson yn brofiad anhygoel. Doeddwn i ddim wedi sylweddoli y byddai llwyfan Taith Voom Virgin Media yn gyhoeddus, gyda siopwyr Caerdydd yn stopio i wrando. Hwn oedd un o brofiadau mwyaf arswydus fy mywyd hyd yma heb amheuaeth. Llwyddais i fynegi pob gair o fy nghyflwyniad dwy funud yn glir, gan gynnwys ateb pob un o'r cwestiynau, ar ôl treulio pedwar diwrnod yn ymarfer..."

"Er mawr syndod i mi, enillais £5,000 a chinio gyda Syr Richard Branson. Cefais gyfle hefyd i ddatblygu llawer o gysylltiadau ag entrepreneuriaid, buddsoddwyr, Cyngor Caerdydd, a Llywodraeth Cymru."

Daniel Swygart TrekinHerd

Mae TrekinHerd yn galluogi defnyddwyr i ysgrifennu blogiau, ychwanegu lluniau a fideos, cofnodi eu llwyddiannau chwaraeon, a rhoi lle maen nhw wedi bod ar fap. Mae hefyd yn galluogi defnyddwyr i gwrdd a chysylltu ag anturwyr cyfagos ble bynnag maen nhw, ac i rannu profiadau am leoedd newydd.

Cynhaliodd y busnes newydd grwpiau ffocws gyda chynulleidfa o heicwyr ac anturwyr awyr agored ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn sicrhau bod nodweddion yr ap wedi eu teilwra'n benodol ar gyfer gofynion y farchnad.

Ychwanegodd Daniel: "Erbyn hyn mae gan TrekinHerd fuddsoddwyr, mae wedi'i noddi gan Open Genius, a bydd yn rhan o raglenni cyflymu twf Welsh ICE ac E-Spark, ac enillodd gystadleuaeth Think Digital ym Mhrifysgol Caerdydd. Erbyn hyn mae gennym dîm o saith yn gweithio i lansio'r ap."

Datblygwyd TrekinHerd gan District5, cwmni datblygu meddalwedd newydd yn Ne Cymru. Bydd yr ap yn cael ei lansio ym mis Tachwedd 2017 ar iOS ac Android.

Rhannu’r stori hon

Yma, cewch wybod sut mae ein rhagoriaeth ym meysydd ymchwil, trosglwyddo technoleg, datblygu busnesau a mentrau myfyrwyr, yn arwain ein gweledigaeth.